PECB SCADA Security

Čo je SCADA?

SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition je priemyselný systém, ktorý zahŕňa hardvérovú aj softvérovú architektúru na riadenie, monitorovanie a analýzu priemyselných procesov. SCADA je aplikačný softvér, ktorý umožňuje manažérom, inžinierom a priemyselným operátorom dohliadať na svoje pracovné prostredie a efektívne s ním komunikovať. Cieľom SCADA je teda zhromažďovať údaje v reálnom čase a ukladať, spracovávať a vytvárať správy pre komplexné priemyselné procesy.

Prečo je pre vás systém SCADA dôležitý?

Systém SCADA poskytuje sieťové systémy, komunikačné a bezpečnostné technológie a normy, ktoré sú potrebné na uľahčenie údržby priemyselných procesov. Aplikácia technológií je dôležitá pre jednotlivcov, aby mohli inovovať a vyvíjať procesy, ktoré pomôžu priemyselným odvetviam v blízkej budúcnosti.

Cieľom systému SCADA je poskytnúť jednotlivcom techniky na výber, plánovanie a navrhovanie technológií na zlepšenie podnikových procesov a iných verejných služieb. Okrem toho SCADA pomôže jednotlivcom osvojiť si zručnosti potrebné na plánovanie, riadenie, prevádzku a správu projektového systému v pracovnom prostredí. Význam systému SCADA spočíva v tom, že automatizačný systém umožňuje organizácii a jednotlivcom predvídať neistotu rizika, znižovať investičné náklady a náklady na údržbu a študovať optimálne reakcie na kontinuitu priemyselných procesov.

Prínosy bezpečnostného manažéra SCADA

  • Vypracovanie rámca na posúdenie bezpečnostných zraniteľností systému SCADA
  • Zlepšenie riadenia prístupu a autentifikácie
  • Maximalizovať produktivitu a zlepšiť kvalitu produktov
  • Znížiť náklady na prevádzku a údržbu
  • Dosiahnuť dlhodobo ziskové investície

Ako začať so vzdelávaním v oblasti systémov SCADA?

Tento vzdelávací kurz PECB je navrhnutý tak, aby pomohol manažérom, vedúcim pracovníkom a prevádzkovateľom IT naučiť sa konfigurovať nástroje a funkcie potrebné na vývoj a organizáciu projektov SCADA v priemyselných procesoch. Školitelia PECB sú kvalifikovaní a skúsení odborníci, ktorí sa s vami radi podelia o svoje vedomosti a pomôžu vám dosiahnuť váš cieľ stať sa manažérom bezpečnosti SCADA s certifikátom PECB.

Vyberte úroveň kurzu