PECB SCADA Security Lead Manager

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz Lead SCADA Security Manager vám poskytne odborné znalosti potrebné na plánovanie, navrhovanie a implementáciu účinného programu na ochranu systémov SCADA. Okrem toho budete schopní pochopiť bežné hrozby pre priemyselné riadiace systémy (ICS), zraniteľnosti, riziká spojené s priemyselnými riadiacimi systémami (ICS) a techniky používané na manažment týchto rizík. Tento vzdelávací kurz sa zameriava na niekoľko aspektov manažmentu bezpečnosti a zručností súvisiacich so zabezpečením systémov SCADA/ICS.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Bezpečnostní odborníci, ktorí majú záujem získať profesionálne zručnosti v oblasti bezpečnosti SCADA
 • IT profesionáli, ktorí si chcú rozšíriť svoje technické zručnosti a znalosti
 • Manažéri IT a riadenia rizík, ktorí chcú podrobnejšie porozumieť systémom ICS a SCADA
 • Vývojári systémov SCADA
 • Inžinieri a prevádzkovatelia systémov SCADA
 • IT odborníci v oblasti SCADA

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do systémov SCADA a ICS

DEŇ 2 | Návrh bezpečnostného programu a architektúra sieťovej bezpečnosti

D3 | Implementácia bezpečnostných kontrol ICS, riadenie incidentov a kontinuita činnosti

D 4 | Bezpečnostné testovanie systémov SCADA

D 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov budú distribuované v tlačenej aj elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE.

Skúška

Skúška „PECB Certified Lead SCADA Security Manager“ plne zodpovedá požiadavkám programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepcie bezpečnosti SCADA a SCADA
 • DOMÉNA 2 | Charakteristika priemyselných riadiacich systémov (ICS), hrozby a zraniteľnosti
 • DOMÉNA 3 | Návrh a vývoj bezpečnostného programu ICS na základe NIST SP 800-82
 • DOMÉNA 4 | Architektúra sieťovej bezpečnosti pre systémy SCADA
 • DOMÉNA 5 | Implementácia bezpečnostných kontrol pre systémy SCADA
 • DOMÉNA 6 | Vývoj odolných a robustných systémov
 • DOMÉNA 7 | Bezpečnostné testovanie systémov SCADA

Skúška pozostáva zo 150 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a má formu uzavretej knihy , t. j. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju bezplatne opakovať do 12 mesiacov.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v Zozname skúšok PECB a v Pravidlách a zásadách skúšok PECB.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena celodenného kurzu zahŕňa tlačenú kópiu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o vydanie osvedčení uvedených v tabuľke nižšie. Po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s vybraným poverením dostanete osvedčenie. Viac informácií o certifikáciách SCADA a certifikačnom procese PECB nájdete v Pravidlách a zásadách certifikácie.

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified Provisional SCADA Security ManagerPECB Certified Lead SCADA Security Manager ExamŽiadneŽiadne
PECB Certified SCADA Security ManagerPECB Certified Lead SCADA Security Manager ExamDva roky: jeden rok v oblasti bezpečnosti SCADAAktivity v oblasti bezpečnosti SCADA: celkom 200 hodín
PECB Certified Lead SCADA Security ManagerPECB Certified Lead SCADA Security Manager ExamPäť rokov: dva roky praxe v oblasti bezpečnosti SCADAAktivity v oblasti bezpečnosti SCADA: celkom 300 hodín
PECB Certified Senior Lead SCADA Security ManagerPECB Certified Lead SCADA Security Manager ExamDesať rokov: sedem rokov skúseností v oblasti bezpečnosti SCADAAktivity v oblasti bezpečnosti SCADA: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny