KRUCEK>Novinky>Přepracovaný kurz pro manažery kybernetické bezpečnosti

Přepracovaný kurz pro manažery kybernetické bezpečnosti

Vzdělávací kurz ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager prošel zásadní aktualizací. Nese zkrácený název Lead Cybersecurity Manager, a to z důvodu změny v normě ISO/IEC 27032.  Nové vydání normy ISO/IEC 27032 s názvem „Kybernetická bezpečnost – Pokyny pro bezpečnost na internetu“ se zúžilo pouze na řešení problémů spojených s bezpečností na internetu, a proto je norma z názvu kurzu vyřazena.

Co přináší nový kurz Lead Cybersecurity Manager?

Vzdělávací kurz Lead Cybersecurity Manager poskytuje komplexní metodiku pro vytvoření, udržování a neustálé zlepšování programu kybernetické bezpečnosti založeného na osvědčených postupech v oboru, jako jsou NIST Cybersecurity Framework, ISO/IEC 27032, ISO/IEC TS 27110:2021, ISO/IEC 27100:2020 atp.

Cílem tohoto nového vzdělávacího kurzu je zajistit, aby kandidáti pochopili a osvojili si nezbytné koncepty, postupy a techniky pro podporu organizací při efektivním navrhování, zavádění, monitorování a zlepšování programu kybernetické bezpečnosti. 

Hlavní změny v nové verzi školení Lead Cybersecurity Manager zahrnují: 

  • Nová verze je nyní založena na dalších zdrojích kromě normy ISO/IEC 27032, jako je NIST Cybersecurity Framework, ISO/IEC TS 27110:2021, ISO/IEC 27100:2020 atd. 
  • Obsah kurzu byl výrazně rozšířen. Informace jsou nyní aktuální a v souladu s nejnovějšími inovacemi v bezpečnostním odvětví 
  • Ke každé části byly přidány kvízy s výběrem odpovědí z několika možností
  • Byla vytvořena nová zkouška s výběrem z několika odpovědí

Ukončení platnosti stávajícího kurzu

Kurz ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager bude ukončen 15. ledna 2024.

Informace o kurzech naleznete zde.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí