KRUCEK>Novinky>Revidovaný kurz pre manažérov kybernetickej bezpečnosti

Revidovaný kurz pre manažérov kybernetickej bezpečnosti

Vzdelávací kurz ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager prešiel zásadnou aktualizáciou. V dôsledku zmeny v norme ISO/IEC 27032 sa skracuje názov na Lead Cybersecurity Manager. Nové vydanie normy ISO/IEC 27032 s názvom „Kybernetická bezpečnosť – Pokyny pre internetovú bezpečnosť“ bolo zúžené tak, že sa zaoberá len otázkami súvisiacimi s internetovou bezpečnosťou, a preto sa z názvu kurzu vypúšťa norma.

Čo prináša nový kurz Lead Cybersecurity Manager?

Školiaci kurz Lead Cybersecurity Manager poskytuje komplexnú metodiku na vytvorenie, udržiavanie a neustále zlepšovanie programu kybernetickej bezpečnosti založenú na osvedčených postupoch v odvetví, ako sú napríklad NIST Cybersecurity Framework, ISO/IEC 27032, ISO/IEC TS 27110:2021, ISO/IEC 27100:2020 atď. 

Cieľom tohto nového školenia je zabezpečiť, aby kandidáti pochopili a osvojili si potrebné koncepty, postupy a techniky na podporu organizácií pri efektívnom navrhovaní, zavádzaní, monitorovaní a zlepšovaní ich programu kybernetickej bezpečnosti. 

Kľúčové zmeny v novej verzii školenia Vedúci manažér kybernetickej bezpečnosti zahŕňajú: 

  • Nová verzia je teraz založená na ďalších zdrojoch nad rámec normy ISO/IEC 27032, ako napríklad NIST Cybersecurity Framework, ISO/IEC TS 27110:2021, ISO/IEC 27100:2020 atď. 
  • Obsah kurzu bol výrazne rozšírený. Informácie sú teraz aktuálne a v súlade s najnovšími inováciami v oblasti bezpečnosti
  • Do každej časti boli pridané kvízy s viacerými možnosťami výberu odpovede
  • Bola vytvorená nová skúška s výberom odpovede

Ukončenie platnosti existujúceho kurzu

Kurz ISO/IEC 27032 Vedúci manažér kybernetickej bezpečnosti sa skončí 15. januára 2024.

Informace o kurzech naleznete zde.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov