Management problémů

Co je management problémů?

Rychlá a rozhodná náprava problémů je zásadní pro omezení rizik a návrat organizace do správných kolejí.

Aplikace pro správu problémů funguje jako centrální řídící centrum a umožňuje týmům pro governance, management rizik a dodržování předpisů bezproblémově koordinovat úsilí o nápravu v reálném čase.

Jak tato aplikace funguje

Aplikace pro management problémů shromažďuje data z různých auditů, hodnocení a hlášení o incidentech v rámci organizace a tak vytváří jejich centrální databázi. Díky tomu můžete vyhodnocovat dopady vznikajících problémů v reálném čase. To Vám a Vašemu týmu umožňuje přijímat rozhodnutí o potřebných nápravných opatřeních na základě informací o rizicích.

S touto aplikací můžete vést své podnikové týmy k efektivní nápravě tím, že budete zadávat, koordinovat a řídit odpovědnost za plánování nápravných opatření s interními zúčastněnými stranami i třetími stranami. Aplikace je navržena tak, aby urychlila řešení problémů a ochránila Vaši organizaci před hrozbou nedodržení předpisů a dalšími byznys riziky.

Proč to potřebujete

  • Sjednocení všech údajů o auditech, hodnoceních a incidentech na jednom místě pro ucelenější přehled o problémech v celé organizaci.
  • Tvorba dobře informovaných plánů nápravy a řešení na základě dat a koordinace jejich realizace s příslušnými skupinami.
  • Přístup k přizpůsobitelným, předem připraveným pracovním postupům, které Vám pomohou identifikovat, registrovat a zprostředkovat problémy, které mají dopad na Vaši organizaci.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí