Management rizik bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27005

Co je management rizik bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27005?

Management bezpečnosti informací Vás připraví na zvládání hrozeb, které působí na Vaše cenná aktiva. Norma ISO 27005 je jednou ze skupiny norem ISO 27000, které definují  požadavky a poskytují ucelené pokyny v oblasti managementu rizik bezpečnosti informací.

“Information Security Risk Management ISO/IEC 27005” je aplikace, která Vám pomůže získat plnou kontrolu nad posuzováním a ošetřováním  rizik bezpečnosti informací v souladu s doporučeními normy ISO 27005.

Jak tato aplikace funguje

Norma ISO 27005 je normou managementu rizik bezpečnosti informací, kterou používají organizace, jež zavádějí nebo provozují systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) k ochraně svých informací.

Aplikace “Information Security Risk Management ISO/IEC 27005” Vám pomůže realizovat strategii managementu rizik bezpečnosti informací v souladu s pokyny normy ISO 27005. Aplikace Vám pomůže udržet bezpečnostní rizika a vysokou míru shody s předpisy prostřednictvím workflow, které podporuje identifikaci vznikajících hrozeb, zranitelností a rizik, umožňuje ošetření rizik i správu kontrolních opatření.

Proč to potřebujete

  • Zabezpečení  IT aktiv před nesčetnými riziky, hrozbami a zranitelnostmi, které se mohou ve vztahu k Vaší organizaci vyskytnout.
  • Získání údajů, které organizace potřebuje pro účinné ošetření a zmírnění rizik.
  • Získání přístupu k přizpůsobitelným, předem připraveným pracovním postupům pro identifikaci a nápravu všech rizik, hrozeb a zranitelností u kritických aktiv a kontrolních opatření.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí