Manažment rizík informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27005

Čo je manažment rizík informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27005?

Manažment informačnej bezpečnosti vás pripraví na zvládnutie hrozieb pre vaše cenné aktíva. Norma ISO 27005 je jednou zo skupiny noriem ISO 27000, ktoré definujú požiadavky a poskytujú komplexný návod na riadenie rizík informačnej bezpečnosti.

„Information Security Risk Management ISO/IEC 27005“ je aplikácia, ktorá vám pomôže získať úplnú kontrolu nad hodnotením a ošetrením rizík informačnej bezpečnosti v súlade s odporúčaniami normy ISO 27005.

Ako táto aplikácia funguje

ISO 27005 je norma manažmentu rizík informačnej bezpečnosti, ktorú používajú organizácie, ktoré zavádzajú alebo prevádzkujú systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) na ochranu svojich informácií.

Aplikácia “ Information Security Risk Management ISO/IEC 27005″ Vám pomôže implementovať stratégiu riadenia rizík informačnej bezpečnosti v súlade s pokynmi normy ISO 27005. Aplikácia Vám pomôže udržiavať bezpečnostné riziká a vysokú úroveň zhody prostredníctvom pracovného postupu, ktorý podporuje identifikáciu nových hrozieb, zraniteľností a rizík, umožňuje ošetrenie rizík a riadenie kontroly.

Prečo ju potrebujete

  • Zabezpečenie IT aktív pred nespočetným množstvom rizík, hrozieb a zraniteľností, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s vašou organizáciou.
  • Získanie údajov, ktoré vaša organizácia potrebuje na efektívne ošetrenie a zmiernenie rizík.
  • Získanie prístupu k prispôsobiteľným, vopred pripraveným pracovným postupom na identifikáciu a nápravu všetkých rizík, hrozieb a zraniteľností kritických aktív a kontrolných mechanizmov.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov