Management služeb

Představte si, že Vaše organizace má k dispozici nástroj, který podporuje každý krok životního cyklu služby, od nápadu po plánování, od dodání po zlepšení. Takovým nástrojem je systém managementu služeb založeného na mezinárodně uznávaném standardu ISO/IEC 20000-1.

Systém managementu služeb dle ISO/IEC 20000 je aplikovatelný obecně na všechny služby. Přesto je úzce spjat s poskytováním všudypřítomných IT služeb. Pak hovoříme o managementu IT služeb (ITSMS). 

Systém managementu služeb dle ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 je normou systémů managementu služeb (SMS), která specifikuje požadavky na poskytovatele služeb pro vytváření, zavedení, provozování a neustálé zlepšování SMS. Zavedením a certifikací ISO/IEC 20000 organizace potvrzuje, že je schopna neustále zlepšovat dodávky svých služeb.

Norma ISO/IEC 20000 definuje požadavky (CO) a základní pokyny pro použití (JAK) a známá metodika pro řízení IT služeb ITIL (Information Technology Infrastructure Library) pak systém doplňuje o rámec osvědčených postupů. Organizace poskytující IT služby může použít ISO/IEC 20000 pro implementaci a měření základních procesů managementu služeb a ITIL k implementaci ITSMS postupů podle doporučení nejlepší praxe.

Přínosy SMS pro organizaci

  • Zlepšení výkonnosti služeb a zvýšení hodnoty poskytované zúčastněným stranám
  • Zlepšení životního cyklu služby, včetně plánování, návrhu, přechodu a poskytování
  • Možnost formální certifikace od akreditovaného orgánu
  • Zvýšená důvěra a loajalita zákazníků i zaměstnanců 
  • Snížení nákladů, úsilí a narušení služeb

Předmět našich odborných služeb

1 | Analýza stávajícího systému a plánování SMS projektu

Analýza kontextu organizace a rozdílová analýza současného stavu Zpracování plánu projektu SMS 

2 | Vytvoření a zavedení SMS

Identifikace a popis hranic a rozsahu SMS Definování organizační struktury, rolí a odpovědností osob a příslušných výborů Návrh politiky managementu služeb Nastavení a dokumentace procesů SMS 

3 | Management rizik služeb a management opatření 

Výběr a dokumentace metodiky pro management rizik Identifikace, analýza a hodnocení rizik Výběr možností a kontrolních opatření pro ošetření rizik Management plánů pro ošetření rizik

4 | Dokumentace tematicky specifických politik a postupů

Návrh struktury a management SMS dokumentace Návrh a dokumentace tematicky specifických politik a postupů pro procesy managementu portfolia služeb, vztahů s businessem, úrovně služeb a dodavatelů, poptávky a kapacit  změn, návrhu a přechodu, uvolnění a nasazení, incidentů, žádostí o službu a problémů, dostupnosti služeb, kontinuity služeb a bezpečnosti informací Podpora při zavádění některých opatření Návrh a realizace aktivit školení a osvěty

5 | Interní audit, audit dodavatelů a podpora při certifikačním auditu

Návrh a dokumentace statutu interního auditu SMS Návrh programu auditu SMS a plánování činností auditu Realizace interního auditu a auditu dodavatelů Podpora následných činností a opatření po auditu Příprava na certifikační audit a podpora při certifikačním auditu

Využití pokročilých GRC aplikací 

Náročnost realizace procesů SMS roste s velikostí organizace i s vyspělostí ICT systémů a služeb. Komplexním organizacím s komplexními ICT systémy doporučujeme využít pokročilé modulární nástroje.

Více informací naleznete v sekci Aplikace.

Kvalita našich služeb

V průběhu poskytování konzultačních služeb jsou uplatňovány standardy kvality konzultačních služeb dle ISO 20700, bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 a projektového managementu dle ISO 21502.

Kompetence našich konzultantů:

  • Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer

Při provádění interního auditu (audit první stranou) nebo externího auditu třetí strany (audit druhou stranou) je uplatňována nejlepší praxe auditování systémů managementu definovaná normou ISO 19011 a příslušnými oborovými normami.

Kompetence našich auditorů:

  • Certified ISO/IEC 20000 Lead Auditor

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí