PECB ISO 14001 Lead Auditor

Proč byste se měli zúčastnit?

Vzdělávací kurz PECB ISO 14001 Lead Auditor vám umožní získat potřebné kompetence k provádění efektivních auditů systému environmentálního řízení (EMS) za použití všeobecně uznávaných principů, postupů a technik auditu. Tento vzdělávací kurz kombinuje požadavky normy ISO/IEC 17021-1, doporučení normy ISO 19011 a další osvědčené postupy auditování a integruje je do komplexní metodiky, která vám umožní efektivně plánovat a provádět audity posuzování shody s normou ISO 14001.

Kromě solidního teoretického základu je tento vzdělávací kurz zaměřen na praktický přístup a obsahuje příklady, cvičení a kvízy, které vám pomohou procvičit si nejdůležitější aspekty auditů posuzování shody, jako je interpretace požadavků ISO 14001 v kontextu auditu, aplikace zásad a metod auditu, využití přístupů ke shromažďování a ověřování důkazů, vedení týmu auditorů, vypracování zpráv o neshodách a příprava závěrečné zprávy o auditu.

Po absolvování kurzu se můžete přihlásit ke zkoušce. Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o udělení osvědčení „PECB Certified ISO 14001 Lead Auditor“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB ISO 14001 Lead Auditor“ potvrzuje vaše odborné znalosti a prokazuje, že máte znalosti a dovednosti pro auditování systémů environmentálního řízení, které jsou založeny na požadavcích normy ISO 14001.

Kdo by se měl zúčastnit?

 • Auditoři, kteří chtějí provádět a vést audity EMS
 • Manažeři nebo konzultanti, kteří chtějí zvládnout proces auditu EMS
 • Osoby odpovědné za udržování shody s požadavky normy ISO 14001 v organizaci
 • Techničtí odborníci, kteří se chtějí připravit na audity EMS
 • Odborní poradci v oblasti environmentálního managementu

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do systému environmentálního řízení (EMS) a ISO 14001

DEN 2 | Zásady auditu a příprava na audit a jeho zahájení

DEN 3 | Auditní činnosti na místě

DEN 4 | Uzavření auditu

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školící materiály

Účastník obdrží školicí materiály obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE. V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály.

Zkouška

Zkouška „PECB Certified ISO 14001 Lead Auditor“ plně odpovídá požadavkům Zkušebního a certifikačního programu PECB (ECP). Pokrývá následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepce systému environmentálního řízení
 • DOMÉNA 2 | Požadavky na systém environmentálního řízení
 • DOMÉNA 3 | Základní pojmy a zásady auditu
 • DOMÉNA 4 | Příprava auditu ISO 14001
 • DOMÉNA 5 | Provedení auditu ISO 14001
 • DOMÉNA 6 | Uzavření auditu ISO 14001
 • DOMÉNA 7 | Řízení programu auditu ISO 14001

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné použít referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Více informací o typu zkoušky, dostupných jazycích a dalších podrobnostech naleznete na stránce List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Cena

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z pověření uvedených v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného pověření. Další informace o certifikacích ISO 14001 a certifikačním procesu PECB naleznete v Certification Rules and Policies.

Požadavky na osvědčení auditora PECB jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z auditů
PECB Certified ISO 14001 Provisional AuditorPECB Certified ISO 14001 Lead Auditor Exam or equivalentŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 14001 AuditorPECB Certified ISO 14001 Lead Auditor Exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v environmentálním managementuAuditorské aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 14001 Lead AuditorPECB Certified ISO 14001 Lead Auditor Exam or equivalentPět let: dva roky praxe v environmentálním managementuAuditorské aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 14001 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 14001 Lead Auditor Exam or equivalentDeset let: sedm let praxe v environmentálním managementuAuditorské aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny