PECB ISO 14001 Foundation

Proč byste se měli zúčastnit?

Vzdělávací kurz PECB Certified ISO 14001 Foundation představuje základní informace o koncepcích environmentálního managementu a přehled požadavků normy ISO 14001. Absolvováním tohoto vzdělávacího kurzu budete schopni porozumět různým aspektům EMS, včetně environmentální politiky, provozních kontrol, měření výkonnosti, závazku vedení, interního auditu, přezkoumání vedením a neustálého zlepšování.

Po úspěšném absolvování kurzu následuje zkouška. Pokud zkoušku úspěšně složíte, můžete požádat o certifikát „Držitel certifikátu PECB v oblasti ISO 14001 Foundation“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB ISO 14001 Foundation“ potvrzuje vaše odborné schopnosti a prokazuje vaši schopnost podílet se na projektu implementace EMS založeného na ISO 14001.

Kdo by se měl zúčastnit?

  • Manažeři/konzultanti, kteří se chtějí seznámit se základními koncepty environmentálního managementu
  • Jednotlivci, kteří chtějí transformovat své organizace na udržitelnější a ekologicky uvědomělé subjekty
  • Zájemci o seznámení se s hlavními požadavky normy ISO 14001 na systém environmentálního řízení bezpečnosti
  • Zájemci o kariéru v oblasti environmentálního managementu

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do environmentálního managementu, EMS a ustanovení 4-6 normy ISO 14001

DEN 2 | Ustanovení 7-10 normy ISO 14001 a certifikační zkouška

Školící materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 200 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE. V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály.

Zkouška

Zkouška plně odpovídá požadavkům zkušebního a certifikačního programu PECB. Pokrývá následující oblasti kompetencí:

  • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepce environmentálního řízení a systémů environmentálního řízení
  • DOMÉNA 2 | Požadavky normy ISO 14001 na systém environmentálního managementu – body 4 až 10

Zkouška se skládá ze 40 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “closed book”, tzn. není možné používat žádné materiály. Zkouška trvá 1 hodinu a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete v List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o vydání osvědčení uvedeného v tabulce níže.

Požadavky na certifikát ISO 14001 Foundation jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 2 dny
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 1 hodina
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certificate Holder in ISO 14001 FoundationPECB ISO 14001 FoundationŽádnéŽádné

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny