PECB ISO 14001 Foundation

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Certifikovaný vzdelávací kurz PECB ISO 14001 Foundation poskytuje základné informácie o koncepciách environmentálneho manažérstva a prehľad požiadaviek normy ISO 14001. Absolvovaním tohto vzdelávacího kurzu budete schopní porozumieť rôznym aspektom EMS vrátane environmentálnej politiky, prevádzkových kontrol, merania výkonnosti, záväzku manažmentu, interného auditu, preskúmania manažmentom a neustáleho zlepšovania.

Po úspešnom absolvovaní kurzu nasleduje skúška. Ak skúšku úspešne absolvujete, môžete požiadať o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO 14001 Foundation“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB ISO 14001 Foundation“ potvrdzuje vaše odborné zručnosti a preukazuje vašu schopnosť podieľať sa na projekte implementácie EMS na základe normy ISO 14001.

Kto by sa mal zúčastniť?

  • Manažéri/konzultanti, ktorí sa chcú naučiť základné koncepty environmentálneho manažérstva
  • Jednotlivci, ktorí chcú transformovať svoje organizácie na udržateľnejšie a environmentálne uvedomelé subjekty
  • Záujemcovia o informácie o hlavných požiadavkách normy ISO 14001 na systém environmentálneho manažérstva bezpečnosti
  • Záujemcovia o kariéru v oblasti environmentálneho manažmentu

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do environmentálneho manažérstva, EMS a článkov 4-6 normy ISO 14001

DEŇ 2 | ISO 14001 body 7-10 a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiaci materiál obsahujúci viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Test je plne v súlade s požiadavkami testovacieho a certifikačného programu PECB. Zahŕňa tieto oblasti kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepcie environmentálneho manažérstva a systémov environmentálneho manažérstva
  • DOMÉNA 2 | Požiadavky normy ISO 14001 na systém environmentálneho manažérstva – body 4 až 10

Skúška pozostáva zo 40 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je vo forme uzavretej knihy, t. j. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju bezplatne opakovať do 12 mesiacov.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v zozname skúšok PECB a v pravidlách a zásadách skúšok.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o certifikát uvedený v tabuľke nižšie.

Požiadavky na certifikáciu ISO 14001 Foundation sú tieto:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 1 hodina
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti s projektmi
PECB Certificate Holder in ISO 14001 FoundationPECB ISO 14001 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny