PECB ISO 14001 Lead Implementer

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz PECB ISO 14001 Lead Implementer vám pomôže rozvinúť potrebné kompetencie na vytvorenie, zavedenie, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva (EMS). Jeho cieľom je poskytnúť vám komplexné pochopenie požiadaviek normy ISO 14001, ako aj osvedčených postupov a prístupov k environmentálnemu manažérstvu.

Tento vzdelávací kurz vám umožní pomôcť organizáciám zaviesť vhodné environmentálne procesy a kontrolné mechanizmy, ktoré proaktívne zabraňujú a zmierňujú nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, riešia environmentálne problémy, podporujú udržateľnosť a preukazujú záväzok k environmentálnej zodpovednosti.

Po absolvovaní kurzu môžete absolvovať skúšku a v prípade jej úspešného absolvovania môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 14001 Lead Implementer“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB Certified ISO 14001 Lead Implementer“ preukazuje vaše odborné zručnosti a spôsobilosť zavádzať EMS na základe požiadaviek normy ISO 14001.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Osoby zapojené do implementácie EMS v organizácii
 • Osoby zodpovedné za zabezpečenie súladu s požiadavkami normy ISO 14001 v organizácii
 • Odborní konzultanti na implementáciu EMS
 • Osoby, ktoré chcú pracovať v oblasti environmentálneho manažmentu
 • Poradcovia pre environmentálne riadenie

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do ISO 14001 a začiatok implementácie EMS

DEŇ 2 | Plán implementácie EMS

DEŇ 3 | Implementácia a monitorovanie EMS

DEŇ 4 | Hodnotenie a zlepšovanie EMS a príprava na certifikačný audit

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška „PECB Certified ISO 14001 Lead Implementer“ plne spĺňa požiadavky skúšobného a certifikačného programu PECB (ECP):

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepcie systému environmentálneho manažérstva
 • DOMÉNA 2 | Začala sa implementácia EMS
 • DOMÉNA 3 | Plánovanie implementácie EMS na základe normy ISO 14001
 • DOMÉNA 4 | Implementácia EMS na základe normy ISO 14001
 • DOMÉNA 5 | Monitorovanie a meranie EMS na základe normy ISO 14001
 • DOMÉNA 6 | Neustále zlepšovanie EMS na základe normy ISO 14001
 • DOMÉNA 7 | Príprava na certifikačný audit EMS

Skúška pozostáva z 80 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je otvorená, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Viac informácií o typoch skúšok, dostupných jazykoch a ďalších podrobnostiach nájdete v Zozname skúšok PECB a v Pravidlách a zásadách skúšok.

Cena

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jedno z oprávnení uvedených v tabuľke nižšie. Po splnení všetkých požiadaviek na vybrané oprávnenie dostanete certifikát. Ďalšie informácie o certifikácii podľa normy ISO 14001 a certifikačnom procese PECB nájdete v Pravidlách a zásadách certifikácie.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené požiadavky na certifikáciu PECB ISO 14001 Implementer:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 14001 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 14001 Lead Implementer Exam or equivalentŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 14001 ImplementerPECB Certified ISO 14001 Lead Implementer Exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v oblasti environmentálneho manažmentuProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 14001 Lead ImplementerPECB Certified ISO 14001 Lead Implementer Exam or equivalentPäť rokov: dva roky praxe v oblasti environmentálneho manažmentuProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 14001 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 14001 Lead Implementer Exam or equivalentDesať rokov: sedem rokov praxe v oblasti environmentálneho manažmentuProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny