PECB ISO 14001 Lead Implementer

Proč byste se měli zúčastnit?

Vzdělávací kurz PECB ISO 14001 Lead Implementer vám pomůže rozvinout potřebné kompetence pro zavedení, implementaci, udržování a neustálé zlepšování systému environmentálního managementu (EMS). Jeho cílem je poskytnout vám komplexní porozumění požadavkům normy ISO 14001, jakož i osvědčeným postupům a přístupům k environmentálnímu řízení.

Tento vzdělávací kurz kurz vám umožní pomoci organizacím zavést vhodné environmentální procesy a kontrolní mechanismy, které proaktivně zabraňují a zmírňují nepříznivý dopad na životní prostředí, řeší environmentální problémy, podporují udržitelnost a prokazují závazek k odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

Po absolvování kurzu můžete složit zkoušku, a pokud ji úspěšně složíte, můžete požádat o udělení certifikátu „PECB Certified ISO 14001 Lead Implementer“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB Certified ISO 14001 Lead Implementer“ prokazuje vaše odborné schopnosti a kompetence pro zavádění EMS na základě požadavků normy ISO 14001.

Kdo by se měl zúčastnit?

 • Osoby, které se podílejí na zavádění EMS v organizaci a zabývají se jím
 • Osoby odpovědné za zajištění shody s požadavky normy ISO 14001 v organizaci
 • Odborní poradci, kteří se snaží zvládnout implementaci EMS
 • Jednotlivci, kteří chtějí pracovat v oblasti environmentálního managementu
 • Poradci pro environmentální řízení

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do ISO 14001 a zahájení implementace EMS

DEN 2 | Plán zavedení EMS

DEN 3 | Zavedení a monitorování EMS

DEN 4 | Hodnocení a zlepšování EMS a příprava na certifikační audit

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školící materiály

Účastník obdrží školicí materiály obsahující více než 400 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE. V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály.

Zkouška

Zkouška „PECB Certified ISO 14001 Lead Implementer“ plně odpovídá požadavkům Zkušebního a certifikačního programu PECB (ECP). Pokrývá následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepce systému environmentálního řízení
 • DOMÉNA 2 | Zahájení implementace EMS
 • DOMÉNA 3 | Plánování zavedení EMS na základě ISO 14001
 • DOMÉNA 4 | Zavedení EMS na základě ISO 14001
 • DOMÉNA 5 | Monitorování a měření EMS na základě ISO 14001
 • DOMÉNA 6 | Neustálé zlepšování EMS na základě ISO 14001
 • DOMÉNA 7 | Příprava na certifikační audit EMS

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Více informací o typech zkoušek, dostupných jazycích a dalších podrobnostech naleznete na stránce List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Cena

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z pověření uvedených v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného pověření. Další informace o certifikacích ISO 14001 a certifikačním procesu PECB naleznete v Certification Rules and Policies.

Níže uvedená tabulka uvádí požadavky na certifikaci PECB ISO 14001 Implementer:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška:  Ano
Délka zkoušky:  3 h.
Oprava zkoušky:  Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 14001 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 14001 Lead Implementer Exam or equivalentŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 14001 ImplementerPECB Certified ISO 14001 Lead Implementer Exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v environmentálním managementuProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 14001 Lead ImplementerPECB Certified ISO 14001 Lead Implementer Exam or equivalentPět let: dva roky praxe v environmentálním managementuProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 14001 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 14001 Lead Implementer Exam or equivalentDeset let: sedm let praxe v environmentálním managementuProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny