PECB ISO 14001 Lead Auditor

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz PECB ISO 14001 Lead Auditor vám umožní získať potrebné kompetencie na vykonávanie účinných auditov systému environmentálneho manažérstva (EMS) s využitím všeobecne uznávaných zásad, postupov a techník auditu. Tento vzdelávací kurz spája požiadavky normy ISO/IEC 17021-1, odporúčania normy ISO 19011 a ďalšie osvedčené audítorské postupy a integruje ich do komplexnej metodiky, ktorá vám umožní efektívne plánovať a vykonávať audity posudzovania zhody s normou ISO 14001.

Okrem solídneho teoretického základu tento vzdelávací kurz využíva praktický prístup a obsahuje príklady, cvičenia a kvízy, ktoré vám pomôžu precvičiť si najdôležitejšie aspekty auditov posudzovania zhody, ako je interpretácia požiadaviek normy ISO 14001 v kontexte auditu, uplatňovanie zásad a metód auditu, používanie prístupov na zhromažďovanie a overovanie dôkazov, vedenie tímu audítorov, vypracovanie správ o nezhode a príprava záverečnej správy z auditu.

Po absolvovaní kurzu sa môžete prihlásiť na skúšku. Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 14001 Lead Auditor“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB ISO 14001 Lead Auditor“ potvrdzuje vaše odborné znalosti a preukazuje, že máte vedomosti a zručnosti na auditovanie systémov environmentálneho manažérstva na základe požiadaviek normy ISO 14001.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Audítori, ktorí chcú vykonávať a viesť audity EMS
 • Manažéri alebo konzultanti, ktorí chcú zvládnuť proces auditu EMS
 • Osoby zodpovedné za dodržiavanie súladu s požiadavkami normy ISO 14001 v organizácii
 • Technickí odborníci, ktorí sa chcú pripraviť na audity EMS
 • Odborní poradcovia v oblasti environmentálneho manažmentu

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do systému environmentálneho manažérstva (EMS) a ISO 14001

DEŇ 2 | Zásady auditu a príprava na audit a jeho začatie

DEŇ 3 | Audity na mieste

DEŇ 4 | Ukončenie auditu

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška „PECB Certified ISO 14001 Lead Auditor“ je plne v súlade s požiadavkami programu PECB Examination and Certification Program (ECP):

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepcie systému environmentálneho manažérstva
 • DOMÉNA 2 | Požiadavky na systém environmentálneho manažérstva
 • DOMÉNA 3 | Základné pojmy a zásady auditu
 • DOMÉNA 4 | Príprava auditu ISO 14001
 • DOMÉNA 5 | Audit ISO 14001
 • DOMÉNA 6 | Záver auditu ISO 14001
 • DOMÉNA 7 | Riadenie programu auditu ISO 14001

Skúška pozostáva z 80 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je vo formáte otvorenej knihy, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Viac informácií o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalších podrobnostiach nájdete v zozname skúšok PECB a v pravidlách a zásadách skúšok.

Cena

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jedno z oprávnení uvedených v tabuľke nižšie. Po splnení všetkých požiadaviek na vybrané oprávnenie dostanete certifikát. Ďalšie informácie o certifikácii podľa normy ISO 14001 a certifikačnom procese PECB nájdete v Pravidlách a zásadách certifikácie.

Požiadavky na osvedčenie audítora PECB sú tieto:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z auditov
PECB Certified ISO 14001 Provisional AuditorPECB Certified ISO 14001 Lead Auditor Exam or equivalentŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 14001 AuditorPECB Certified ISO 14001 Lead Auditor Exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v oblasti environmentálneho manažmentuAudítorské aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 14001 Lead AuditorPECB Certified ISO 14001 Lead Auditor Exam or equivalentPäť rokov: dva roky praxe v oblasti environmentálneho manažmentuAudítorské aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 14001 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 14001 Lead Auditor Exam or equivalentDesať rokov: sedem rokov praxe v oblasti environmentálneho manažmentuAudítorské aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny