PECB ISO 21502  – Management projektů

Vzali jste si někdy na starost uspořádání narozeninové oslavy s překvapením? Možná jste měli na starosti plánování rodinného táboření? Měli jste v práci za úkol vytvořit marketingový plán, zavést změny ke snížení provozních nákladů nebo zavést nový software pro správu zákazníků? Pokud jste dělali něco z toho, jste již obeznámeni s různými aspekty projektového managementu a rozvíjeli jste dovednosti, které projektoví manažeři potřebují. Školení PECB podle normy ISO 21502 mají za cíl pomoci vám zdokonalit vaše dovednosti v oblasti projektového managementu a nasměrovat vás na cestu k tomu, abyste se stali skvělým projektovým manažerem.

Co je ISO 21502?

Norma ISO 21502:2020 poskytuje návod, který pomáhá projektovým manažerům a projektově orientovaným organizacím úspěšně realizovat projekty. Norma rovněž poskytuje popis efektivních postupů v oblasti projektového řízení na vysoké úrovni.

Návod poskytnutý normou ISO 21502 lze použít pro všechny organizace a všechny typy projektů. Kromě projektových manažerů a výkonného managementu mohou navíc normu využívat i sponzoři a projektové výbory, auditoři a organizace, které vytvářejí národní nebo organizační normy či postupy pro projektový management.

Proč je pro vás management projektů důležitý?

Očekává se, že nástup práce na dálku a společností založených na projektech zvýší poptávku po kvalifikovaných odbornících na projektový management. Získání profesionální certifikace v oblasti projektového managementu vám umožní využít příležitostí na nově vznikajícím pracovním trhu. Kromě toho jsou projektoví manažeři potřební v různých odvětvích a profesní certifikace může být prvním krokem ke kariéře zaměřené na řízení projektů v konkrétních odvětvích, jako je např:

 • Výroba
 • Stavebnictví
 • Služby a informační technologie (IT)
 • Vzdělávání
 • Manažerské poradenství
 • Komunální služby
 • Státní správa
 • Zemědělství a těžební průmysl
 • Ropa a plyn

Na úrovni organizace mohou doporučení ISO 21502 pomoci organizacím optimalizovat jejich zdroje a zároveň maximalizovat tvorbu hodnot, a tím dosáhnout zamýšlených výsledků. Podporuje také spolupráci zaměstnanců a zlepšuje komunikaci mezi zaměstnanci, dodavateli a zákazníky, kteří jsou pro projekt relevantní, což vede k zapojení zainteresovaných stran a spokojenosti zákazníků. Kromě toho může norma ISO 21502 vést k lepším obchodním rozhodnutím, včetně stanovení priorit úkolů pro projekty a zmírnění rizik.

Kariéra v oblasti projektového managementu změní způsob, jakým plánujete a provádíte činnosti a úkoly v rámci projektů. Jako vyškolený a certifikovaný projektový manažer povedete projektový tým, budete plánovat činnosti pro projekt, definovat cíle, rozsah, harmonogram a rozpočet projektu, identifikovat, vyhodnocovat a ošetřovat rizika, zapojovat a komunikovat se zainteresovanými stranami a řídit celkovou realizaci projektu.

Přínos normy ISO 21502

Pomocí pokynů ISO 21502 pro projektový management budou organizace a projektoví manažeři schopni:

 • Transformovat své nápady do hmotných nebo nehmotných výsledků
 • Úspěšně řídit a zapojovat zainteresované strany při vývoji a realizaci projektů
 • Iniciovat, plánovat, realizovat, kontrolovat a uzavírat projekty s konkrétními cíli, rozsahem a zdroji. 
 • Kontrolovat změny v projektech
 • Řídit organizační a společenské změny, které mají dopad na projekty
 • Provádět hodnocení rizik týkajících se projektu a řídit zjištěná rizika 
 • Učit se z činností projektového managementu

Proč si vybrat kurzy PECB?

Jako celosvětový poskytovatel školení, zkoušek a certifikačních služeb vám chce PECB pomoci prokázat vaše odhodlání a kompetence tím, že vám poskytuje hodnotné vzdělávání, hodnocení a certifikaci podle mezinárodně uznávaných standardů.

Certifikace PECB ISO 21502 představují vzájemné uznání vašich odborných schopností a dokazují, že jste schopni řídit a podporovat projekty pomocí efektivních postupů projektového managementu.

Vyberte úroveň kurzu