PECB ISO 21502 Foundation

Proč byste se měli zúčastnit?

PECB ISO 21502 Foundation představuje základní pojmy a principy projektového managementu na základě pokynů normy ISO 21502. Tento vzdělávací kurz vám pomůže pochopit aplikaci integrovaných i individuálních postupů projektového managementu, jako je dohled nad projektem a jeho směrování, management rozsahu, management zdrojů, management kvality atd.

Po absolvování vzdělávacího kurzu se můžete přihlásit ke zkoušce. Pokud zkoušku úspěšně složíte, můžete požádat o získání certifikátu „PECB Certified ISO 21502 Foundation“. Tento mezinárodně uznávaný certifikát prokazuje, že máte obecné kompetence v oblasti managementu projektů.

Kdo by se měl zúčastnit?

  • Osobám, které hledají znalosti základních konceptů projektového managementu
  • Projektovým manažerům a členům projektových týmů, kteří se chtějí seznámit se směrnicemi ISO 21502
  • Osobám, které se podílejí na dosahování výsledků projektu a řízení rizik projektu nebo jsou za ně odpovědné
  • Osobám, které se chtějí věnovat kariéře v oblasti projektového managementu

Předpoklady
Nejsou požadována žádná předchozí školení nebo jiné znalosti a zkušenosti.

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do pojmů projektového managementu, předpoklady pro formalizaci projektového managementu a integrované postupy projektového managementu

DEN 2 | Praktiky managementu projektu a certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 200 stran informací a praktických příkladů v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE. V rámci prezenčního kurzu účastník obdrží také školicí materiály v tištěné formě.

Zkouška

Certifikační zkouška plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

  • DOMÉNA 1 | Základní principy a pojmy projektového managementu
  • DOMÉNA 2 | Integrované a individuální postupy projektového managementu

Zkouška se skládá ze 40 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “closed book”, tzn. není možné používat žádné materiály. Zkouška trvá 1 hodinu a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Detailní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, poplatek za zkoušku a certifikaci PECB. Cena prezenčního kurzu navíc zahrnuje tištěnou kopii školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o vydání osvědčení uvedeného v tabulce níže. Další informace o certifikacích ISO 21502 a certifikačním procesu PECB naleznete v části  PECB Certification Rules and Policies.

Certifikační schéma PECB ISO 21502 Foundation má následující požadavky:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 2 dny
Zkouška:  Ano
Délka zkoušky:  1 hodina
Oprava zkoušky:  Zdarma

Termíny

srp 21

Prezenční
PECB ISO 21502  – Foundation

CS/EN, Bratislava
720 EUR (17990 CZK)
zář 11

Prezenční
PECB ISO 21502  – Foundation

CS/EN, Praha
17990 CZK (720 EUR)

Informační listy

  1. Soubor PECB ISO 21502 F
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certificate Holder in ISO 21502 FoundationPECB ISO 21502 FoundationŽádnéŽádné

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenční CS/EN ? 21. 8. 2024 Bratislava 720 EUR 17990 CZK ? Poptat
Prezenční CS/EN ? 11. 9. 2024 Praha 17990 CZK 720 EUR ? Poptat