PECB ISO 21502 Lead Project Manager

Proč byste se měli zúčastnit?

Vzdělávací kurz PECB ISO 21502 Lead Project Manager vám pomůže rozvinout potřebné kompetence pro zahájení, plánování, monitorování, řízení, kontrolu a ukončení projektu na základě pokynů normy ISO 21502.

Kromě poskytnutí teoretických základů o projektovém managementu nabízí školení praktické příklady a kvízy, které vám pomohou aplikovat získané znalosti v reálných scénářích.

Po absolvování školení se budete moci přihlásit ke zkoušce. Pokud zkoušku úspěšně složíte, můžete požádat o vydání osvědčení „PECB Certified ISO 21502 Lead Project Manager“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB ISO 21502 Lead Project Manager“ potvrzuje vaše profesní schopnosti a prokazuje, že máte potřebné znalosti a dovednosti pro řízení projektu na základě pokynů normy ISO 21502. 

Kdo by se měl zúčastnit?

Kurz ISO 21502 Lead Project Manager je určen pro:

 • Projektové manažery
 • Sponzory projektů
 • Odborné poradce
 • Členům projektového týmu
 • Vedoucím pracovníkům, manažerům a ředitelům, kteří se podílejí na řízení, vedení a auditu projektů
 • Osobám, které chtějí důkladně porozumět projektovému managementu 
 • Osobám, které chtějí zahájit nebo rozvinout svou kariéru v oblasti projektového managementu

Předpoklady
Základní znalosti konceptů, metodik a postupů projektového managementu.

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do normy ISO 21502 a managementu projektů

Cíle a struktura kurzu • Normy a metodiky řízení projektů • Základní pojmy a principy projektového řízení • Governance projektů • Organizace a role v projektu • Předpoklady pro formalizaci projektového managementu

DEN 2 | Postupy integrovaného managementu projektů

Předprojektové činnosti • Zahájení projektu • Dohled nad projektem a jeho vedení • Kontrola projektu a řízení dodávek • Uzavření nebo ukončení projektu a činnosti po ukončení projektu

DEN 3 | Postupy managementu projektu

Plánování projektů a management kvality • Management rozsahu • Management přínosů a řízení změn •
Management časového plánu a nákladů • Management zdrojů a zadávání dodávek • Management rizik a problémů

DEN 4 | Postupy managementu projektu (pokračování)

Zapojení zúčastněných stran • Management komunikace • Podávání zpráv o projektu • Management informací a dokumentace • Získané zkušenosti • Uzavření vzdělávacího kurzu 

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 400 stran informací a praktických příkladů v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATEV rámci prezenčního kurzu účastník obdrží také školicí materiály v tištěné formě. 

Zkouška

Certifikační zkouška „PECB Certified ISO 21502 Lead Project Manager“ plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepty managementu projektů
 • DOMÉNA 2 | Integrované postupy managementu projektů
 • DOMÉNA 3 | Jednotlivé postupy managementu projektu

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránce  List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB. Cena prezenčního kurzu navíc obsahuje tištěnou kopii školicího materiálu, oběd ve výukových dnech a drobné občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z osvědčení uvedených v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného pověření. 

Další informace o osvědčeních ISO 21502 a procesu certifikace PECB naleznete na stránce Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikaci PECB ISO 21502 Lead Project Manager jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny

Informační listy

 1. SouborPECB ISO/IEC 21502 LPM
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 21502 Provisional ProjectManagerPECB Certified ISO 21502 Lead Project ManagerŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 21502 Project ManagerPECB Certified ISO 21502 Lead Project ManagerDva roky: jeden rok praxe v řízení projektůProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 21502 Lead Project ManagerPECB Certified ISO 21502 Lead Project ManagerPět let: dva roky praxe v řízení projektůProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 21502 Senior Lead Project ManagerPECB Certified ISO 21502 Lead Project ManagerDeset let: sedm let praxe v řízení projektůProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny