PECB ISO 21502 Lead Project Manager

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz PECB ISO 21502 Lead Project Manager vám pomôže rozvinúť potrebné kompetencie na začatie, plánovanie, monitorovanie, riadenie, kontrolu a ukončenie projektu na základe pokynov ISO 21502.

Okrem poskytnutia teoretických základov o projektovom manažmente ponúka školenie praktické príklady a kvízy, ktoré vám pomôžu aplikovať získané vedomosti v reálnych scenároch.

Po absolvovaní školenia sa budete môcť prihlásiť na skúšku. Ak skúšku úspešne zložíte, môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 21502 Lead Project Manager“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB ISO 21502 Lead Project Manager“ potvrdzuje vašu odbornú spôsobilosť a dokazuje, že máte potrebné vedomosti a zručnosti na riadenie projektu na základe smerníc ISO 21502.

Kto by sa mal zúčastniť?

Kurz ISO 21502 Lead Project Manager je určený pre:

 • Projektových manažérov
 • Sponzorov projektov
 • Odborných poradcov
 • Členov projektového tímu
 • Vedúcich pracovníkov, manažérov a riaditeľov, ktorí sa podieľajú na riadení, vedení a audite projektov
 • Osoby, ktoré chcú dôkladne porozumieť riadeniu projektov
 • Osoby, ktoré chcú začať alebo rozvíjať kariéru v oblasti riadenia projektov

Predpoklady
Základné znalosti koncepcií, metodík a postupov projektového manažmentu.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do normy ISO 21502 a projektového manažmentu

DEŇ 2 | Integrované postupy projektového manažmentu

DEŇ 3 | Manažérske postupy pri riadení projektov

DEŇ 4 | Manažérske postupy pri riadení projektov (pokračovanie)

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 21502 Lead Project Manager“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty projektového riadenia
 • DOMÉNA 2 | Integrované postupy riadenia projektov
 • DOMÉNA 3 | Individuálne postupy riadenia projektov

Skúška sa skladá z 80 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a  je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikace

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jeden z certifikátov uvedených v tabuľke nižšie. Certifikát získate po splnení všetkých požiadaviek na vybrané oprávnenie.

Viac informácií o certifikátoch ISO 21502 a certifikačnom procese PECB nájdete na stránke Certification Rules and Policies.

Požiadavky na získanie certifikátu PECB ISO 21502 Lead Project Manager sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

aug 12

On-line
PECB ISO 21502  – Lead Project Manager

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)

Informačné listy

 1. Soubor PECB ISO/IEC 21502 LPM
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 21502 Provisional Project ManagerPECB Certified ISO 21502 Lead Project ManagerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 21502 Project ManagerPECB Certified ISO 21502 Lead Project ManagerDva roky: jeden rok praxe v riadení projektovProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 21502 Lead Project ManagerPECB Certified ISO 21502 Lead Project ManagerPäť rokov: dva roky praxe v riadení projektovProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 21502 Senior Lead Project ManagerPECB Certified ISO 21502 Lead Project ManagerDesať rokov: sedem rokov praxe v riadení projektovProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 12. 8. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať