PECB ISO 21502 Foundation

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

PECB ISO 21502 Foundation predstavuje základné pojmy a princípy projektového manažmentu na základe smerníc ISO 21502. Tento vzdelávací kurz vám pomôže pochopiť uplatňovanie integrovaných a individuálnych postupov riadenia projektov, ako sú dohľad a riadenie projektu, riadenie rozsahu, riadenie zdrojov, riadenie kvality atď.

Po absolvovaní vzdelávacieho kurzu sa môžete prihlásiť na skúšku. Ak skúšku úspešne absolvujete, môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 21502 Foundation“. Tento medzinárodne uznávaný certifikát preukazuje, že máte všeobecné kompetencie v oblasti riadenia projektov.

Komu je kurz určený?

  • Osobám, ktoré hľadajú znalosti základných konceptov manažmentu projektov
  • Projektovým manažérom a členom projektových tímov, ktorí sa chcú oboznámiť so smernicami ISO 21502
  • Osobám, ktoré sa podieľajú na dosahovaní výsledkov projektu a riadení rizík projektu alebo sú za ne zodpovedné
  • Osobám, ktoré sa chcú venovať kariére v oblasti manažmentu projektov

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Nie sú požadované žiadne predchádzajúce školenia alebo iné znalosti a skúsenosti.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do koncepcií projektového manažmentu, predpoklady pre formalizáciu projektového manažmentu a integrované postupy projektového manažmentu

DEŇ 2 | Praktiky projektového manažmentu a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy projektového manažmentu
  • DOMÉNA 2 | Integrované a individuálne postupy projektového manažmentu

Skúška sa skladá zo 40 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a je vo forme „closed book“, tzn. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Podrobné informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o certifikát uvedený v tabuľke nižšie. Viac informácií o certifikácii podľa normy ISO 21502 a certifikačnom procese PECB nájdete v časti PECB Certification Rules and Policies.

Certifikačná schéma PECB ISO 21502 Foundation má nasledujúce požiadavky:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  1 hodina
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

aug 21

Prezenčné
PECB ISO 21502  – Foundation

CS/EN, Bratislava
720 EUR (17990 CZK)
sep 11

Prezenčné
PECB ISO 21502  – Foundation

CS/EN, Praha
17990 CZK (720 EUR)

Informačné listy

  1. Soubor PECB ISO/IEC 21502 F
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO 21502 FoundationPECB ISO 21502 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenčné CS/EN ? 21. 8. 2024 Bratislava 720 EUR 17990 CZK ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 11. 9. 2024 Praha 17990 CZK 720 EUR ? Dopytovať