PECB ISO 22301 Lead Implementer

Proč byste se měli zúčastnit?

Žádné dvě katastrofy na světě nezpůsobují stejné škody. Mezi nepředvídatelností přírodních katastrof, narušením informační bezpečnosti a událostmi různého charakteru můžete díky připravenosti vyniknout v davu a předurčit tak budoucnost vašeho podniku. Vzhledem k tomu je správné plánování nezbytné pro zmírnění rizik, předcházení následkům, zvládání negativních dopadů katastrof a incidentů, ale zároveň pro pokračování každodenního provozu, aby potřeby zákazníků nezůstaly nenaplněny.

Organizace mohou pokročit v pochopení a zvládání katastrof, incidentů a rizik tím, že budou mít zaveden systém BCMS založený na normě ISO 22301. Proto PECB navrhla tento vzdělávací kurz tak, aby jeho účastníky připravil na zavedení systému managementu kontinuity činností (BCMS) v souladu s požadavky normy ISO 22301. Absolvování tohoto školicího kurzu vám umožní získat komplexní znalosti o osvědčených postupech systému managementu kontinuity činností a být schopni vytvořit rámec, který umožní organizaci pokračovat v efektivním fungování během rušivých událostí. 

Po absolvování vzdělávacího kurzu se můžete přihlásit ke zkoušce, a pokud ji úspěšně složíte, můžete požádat o získání osvědčení „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer“ prokazuje, že máte odborné schopnosti a praktické znalosti pro zavedení BCMS na základě požadavků normy ISO 22301 v organizaci.

Kdo by se měl zúčastnit?

 • Projektoví manažeři a konzultanti, kteří se podílejí na zajištění kontinuity činností
 • Odborní poradci, kteří se snaží zvládnout implementaci systému managementu kontinuity činností
 • Osoby odpovědné za udržování shody s požadavky BCMS v rámci organizace
 • Členové týmu BCMS

Předpoklady
Od účastníků tohoto kurzu se vyžaduje, aby měli základní znalosti konceptů kontinuity činností a komplexní znalosti zásad implementace BCMS.

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do normy ISO 22301 a zahájení implementace BCMS 

Cíle a struktura kurzu • Normy a předpisové rámce • Základní principy a pojmy kontinuity podnikání • Systém řízení kontinuity podnikání (BCMS) • Porozumění organizaci • Analýza stávajících systémů a opatření • Rozsah BCMS

DEN 2 | Plánování implementace BCMS 

Vůdčí role a závazek vedení • Cíle kontinuity podnikání a plánování změn • Politika BCMS • Organizační struktura • Řízení dokumentace • Kompetence a povědomí • Analýza dopadu na podnikání (BIA)

DEN 3 | Implementace BCMS

Posuzování rizik • Strategie a řešení kontinuity podnikání • Plány a postupy kontinuity podnikání • Reakce na incidenty • Plán reakce na incidenty • Plán reakce na mimořádné situace • Plán krizového řízení • Komunikace

DEN 4 | Monitorování, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit BCMS

Programy cvičení • Monitorování, měření, analýza a vyhodnocení • Interní audit • Přezkoumání vedením • Ošetření neshod • Neustálé zlepšování • Příprava na certifikační audit • Ukončení školení 

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiály obsahující více než 400 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE.  V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály. 

Zkouška

Zkouška „PECB Certified 22301 Lead Implementer“ splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Zahrnuje následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepty kontinuity činností
 • DOMÉNA 2 | Požadavky na systém managementu kontinuity činností (BCMS) 
 • DOMÉNA 3 | Plánování implementace BCMS na základě ISO 22301
 • DOMÉNA 4 | Implementace BCMS na základě ISO 22301
 • DOMÉNA 5 | Hodnocení výkonnosti a monitorování a měření BCMS na základě ISO 22301
 • DOMÉNA 6 | Neustálé zlepšování BCMS na základě ISO 22301
 • DOMÉNA 7 | Příprava na certifikační audit BCMS

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Cena

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška:  Ano
Délka zkoušky:  3 h.
Oprava zkoušky:  Zdarma

Termíny

čvc 22

Prezenční
PECB ISO 22301  – Lead Implementer

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)
čvc 29

Prezenční
PECB ISO 22301  – Lead Implementer

CS/EN, Bratislava
1800 EUR (44990 CZK)
srp 19

On-line
PECB ISO 22301  – Lead Implementer

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
zář 23

On-line
PECB ISO 22301  – Lead Implementer

EN/EN, On-line
1360 EUR (33990 CZK)

Informační listy

 1. Soubor PECB ISO/IEC 22301 LI
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 22301 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 22301 Lead ImplementerŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 22301 ImplementerPECB Certified ISO 22301 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v řízení kontinuityProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 22301 Lead ImplementerPECB Certified ISO 22301 Lead ImplementerPět let: dva roky praxe v řízení kontinuityProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 22301 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 22301 Lead ImplementerDeset let: sedm let praxe v řízení kontinuityProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenční CS/EN ? 22. 7. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Poptat
Prezenční CS/EN ? 29. 7. 2024 Bratislava 1800 EUR 44990 CZK ? Poptat
On-line CS/EN ? 19. 8. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Poptat
On-line EN/EN ? 23. 9. 2024 On-line 1360 EUR 33990 CZK ? Poptat