PECB ISO 22301  – Kontinuita činností organizace

Co je ISO 22301?

ISO 22301 je mezinárodní norma pro systém managementu kontinuity činností, která je určena k ochraně, snížení pravděpodobnosti výskytu, přípravě, reakci a obnově po narušení, když k němu dojde. Díky systému managementu kontinuity podnikání je vaše organizace připravena odhalovat hrozby a předcházet jim.

Norma ISO 22301 vám umožňuje účinně a rychle reagovat na základě postupů, které se uplatňují před událostí, během ní i po ní. Zavedení plánu kontinuity činností ve vaší organizaci znamená, že jste připraveni na neočekávané události. Plán kontinuity činností zajišťuje, že vaše organizace bude i nadále fungovat bez větších negativních dopadů a ztrát.

Proč je pro vás důležitá kontinuita činností?

Certifikace podle normy ISO 22301 vám dává možnost poskytovat služby na špičkové úrovni bez ohledu na okolnosti. Certifikace podle normy ISO 22301 potvrzuje, že jste schopni zajistit zálohování dat, minimalizovat závažné ztráty a maximalizovat dobu obnovy kritických funkcí. Díky normě ISO 22301 rozšíříte své znalosti a dovednosti a budete schopni poradit své organizaci v oblasti osvědčených postupů při managementu kontinuity činností. Vzhledem k tomu zlepšíte svou schopnost analyzovat a rozhodovat v souvislosti s řízením kontinuity podnikání. 

Přínosy normy ISO 22301 – management kontinuity činností

Certifikace ISO 22301 přináší mnoho výhod, jako například:            

  • Rozšíření vašich znalostí o tom, jak vám systém managementu kontinuity činností pomůže splnit podnikové cíle
  • Získání potřebných znalostí pro řízení týmu při zavádění normy ISO 22301
  • Posílení vaší reputace v oblasti řízení
  • Zvýšení spokojenosti vašich zákazníků
  • Identifikovat rizika a minimalizovat dopady incidentů
  • Zlepšení doby obnovy
  • Získání mezinárodního uznání

Jak začít se školením ISO 22301?

Výběr správného certifikačního orgánu, který vám nabídne nejkvalitnější školení, může být náročný. Naše školení je jedinečně navrženo tak, aby vyhovovalo potřebám jednotlivců i organizací.  Certifikace PECB odráží bezpečnost, spolehlivost a špičkovou kvalitu. Pokud se chcete stát součástí globální sítě a rozšířit své znalosti, pak vám budou experti společnosti KRUCEK nápomocni a k dispozici.

Vyberte úroveň kurzu