PECB ISO 22301  – Kontinuita podnikania

Čo je norma ISO 22301?

ISO 22301 je medzinárodná norma pre systém manažérstva kontinuity činností, ktorý je navrhnutý na ochranu proti narušeniam, zníženie ich pravdepodobnosti, prípravu na ne, reakciu na ne a obnovu po nich, keď nastanú. Vďaka systému manažérstva kontinuity činností je vaša organizácia pripravená odhaliť hrozby a predchádzať im.

Norma ISO 22301 vám umožňuje efektívne a rýchlo reagovať na základe postupov, ktoré sú zavedené pred udalosťou, počas nej a po nej. Ak máte v organizácii zavedený plán kontinuity činností, znamená to, že ste pripravení na neočakávané udalosti. Plán kontinuity činností zabezpečuje, že vaša organizácia bude naďalej fungovať bez väčších negatívnych dopadov a strát.

Prečo je pre vás kontinuita činností dôležitá?

Certifikát ISO 22301 vám dáva možnosť poskytovať špičkové služby bez ohľadu na okolnosti. Certifikácia ISO 22301 potvrdzuje, že ste schopní zabezpečiť zálohovanie údajov, minimalizovať veľké straty a maximalizovať čas obnovy kritických funkcií. S certifikátom ISO 22301 rozšírite svoje vedomosti a zručnosti a budete schopní poradiť svojej organizácii v oblasti osvedčených postupov manažmentu kontinuity činností. Vďaka tomu zlepšíte svoju schopnosť analyzovať a prijímať rozhodnutia týkajúce sa riadenia kontinuity činností. 

Výhody normy ISO 22301 – manažérstvo kontinuity činností

Certifikácia podľa normy ISO 22301 prináša mnoho výhod, ako napr:            

  • Zvýšenie vašich znalostí o tom, ako vám systém manažérstva kontinuity činností pomôže splniť vaše obchodné ciele
  • Získanie potrebných znalostí na riadenie vášho tímu pri implementácii normy ISO 22301
  • Posilnenie vašej reputácie v oblasti riadenia
  • Zvýšenie spokojnosti vašich zákazníkov
  • Identifikácia rizík a minimalizácia vplyvu incidentov
  • Zlepšenie času obnovy
  • Získanie medzinárodného uznania

Ako začať so školením ISO 22301?

Výber správneho certifikačného orgánu, ktorý vám ponúkne najkvalitnejšie školenie, môže byť náročný. Naše školenia sú jedinečne navrhnuté tak, aby spĺňali potreby jednotlivcov a organizácií.  Certifikácia PECB odráža bezpečnosť, spoľahlivosť a dokonalosť. Ak sa chcete stať súčasťou celosvetovej siete a rozšíriť svoje vedomosti, potom vám budú k dispozícii a pomôžu vám odborníci spoločnosti KRUCEK.

Vyberte úroveň kurzu