PECB ISO 22301 Foundation

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Cieľom tohto vzdelávacieho kurzu je pomôcť účastníkom pochopiť základné koncepty a princípy systému manažérstva kontinuity činností (BCMS) založeného na norme ISO 22301. Absolvovaním tohto školenia sa účastníci dozvedia viac o štruktúre a požiadavkách normy vrátane politiky BCMS, záväzku vrcholového manažmentu, interného auditu, preskúmania vedením a procesu neustáleho zlepšovania.

Po absolvovaní kurzu sa môžete prihlásiť na skúšku a v prípade jej úspešného absolvovania môžete požiadať o udelenie certifikátu „PECB Certificate Holder in ISO 22301 Foundation“. Osvedčenie PECB Foundation preukazuje, že poznáte základné koncepty, princípy, metodiky, požiadavky, rámec a prístup riadenia používaný v oblasti kontinuity činností organizácie.

Kto by sa mal zúčastniť?

  • Manažéri a konzultanti, ktorí sa chcú dozvedieť viac o kontinuite činností
  • Odborníci, ktorí sa chcú dozvedieť viac o požiadavkách normy ISO 22301 pre BCMS
  • Jednotlivci, ktorí sa podieľajú na činnostiach týkajúcich sa kontinuity činností alebo sú za ne zodpovední vo svojej organizácii
  • Jednotlivci, ktorí sa chcú venovať kariére v oblasti kontinuity činností

Predpoklady
Pre toto školenie nie sú stanovené žiadne vstupné požiadavky.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do systému manažérstva kontinuity činností (BCMS) a ISO 22301

DEŇ 2 | Systém manažérstva kontinuity činností a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška plne zodpovedá požiadavkám testovacieho a certifikačného programu PECB. Zahŕňa nasledujúce oblasti kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty systému manažérstva kontinuity činností (BCMS)
  • DOMÉNA 2 | Systém manažérstva kontinuity činností (BCMS)

Skúška pozostáva zo 40 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je vo forme uzavretej knihy, t. j. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju bezplatne opakovať do 12 mesiacov.

Podrobné informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, poplatok za skúšku a certifikát PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú kópiu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Kandidát musí najprv absolvovať vzdelávací kurz PECB PECB ISO 22301 Foundation. Potom musí absolvovať skúšku a po jej úspešnom absolvovaní budú môcť kandidáti požiadať o certifikát „PECB Certificate Holder in PECB ISO 22301 Foundation“. Ide o základnú úroveň certifikácie.

Neexistujú žiadne predpoklady týkajúce sa odbornej praxe alebo skúseností s projektmi systémov manažérstva. Absolvovanie školiaceho kurzu, úspešné zloženie skúšky a podanie žiadosti o certifikát sú teda jedinými požiadavkami certifikačného programu, ktoré musia držitelia certifikátu splniť pred získaním certifikátu.

Viac informácií nájdete v PECB Certification Rules and Policies.

Požiadavky na získanie certifikátu PECB ISO 22301 Foundation sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  1 hodina
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

jún 26

On-line
PECB ISO 22301  – Foundation

CS/CS, On-line
13990 CZK (560 EUR)
júl 24

Prezenčné
PECB ISO 22301  – Foundation

CS/CS, Praha
17990 CZK (720 EUR)
aug 7

Prezenčné
PECB ISO 22301  – Foundation

CS/CS, Bratislava
720 EUR (17990 CZK)

Informačné listy

  1. Soubor PECB ISO/IEC 22301 F
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO 22301 FoundationPECB Certified ISO 22301 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/CS ? 26. 6. 2024 On-line 13990 CZK 560 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/CS ? 24. 7. 2024 Praha 17990 CZK 720 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/CS ? 7. 8. 2024 Bratislava 720 EUR 17990 CZK ? Dopytovať