PECB ISO 22301 Lead Auditor

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzhľadom na rastúci počet narušení a nepredvídateľnosť katastrof akéhokoľvek druhu (prírodných, zamestnaneckých, súvisiacich s informačnou bezpečnosťou) sa organizácie v súčasnosti usilujú o získanie certifikátu ISO 22301, aby preukázali záväzok v oblasti kontinuity činností a zabezpečili, že narušenia budú odhalené a riadne riešené, čím sa bude systém riadenia neustále zlepšovať. Získanie certifikátu PECB poskytuje formálne a nezávislé uznanie vašej osobnej spôsobilosti a oprávňuje vás vykonávať audity BCMS pre certifikačné orgány.

Keďže si uvedomujeme dôležitosť efektívneho auditu a zdrojov, ktoré sa používajú na jeho úspešné vykonanie, PECB navrhla kurz vedúceho audítora podľa normy ISO 22301. Absolvovanie tohto školenia vám umožní získať vedomosti a zručnosti na plánovanie a vykonávanie auditov v súlade s normou ISO 19011 a certifikačným procesom ISO/IEC 17021-1.

Prostredníctvom interaktívnych sedení, vysvetľovania informácií, cvičení a diskusných otázok získate znalosti o BCMS aj o technikách auditu a získate kompetencie na vykonávanie auditu BCMS s využitím všeobecne uznávaných zásad, postupov a techník auditu a na riadenie programu auditu a audítorského tímu.

Po absolvovaní školiaceho kurzu sa môžete prihlásiť na skúšku a v prípade jej úspešného absolvovania môžete požiadať o titul „PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor“ preukazuje, že máte odborné zručnosti a kompetencie na auditovanie organizácií na základe požiadaviek normy ISO 22301 a osvedčených audítorských postupov.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Audítori, ktorí chcú vykonávať a viesť audity systému manažérstva kontinuity činností (BCMS)
 • Manažéri alebo konzultanti, ktorí chcú zvládnuť proces auditu systému manažérstva kontinuity činností
 • Osoby zodpovedné za udržiavanie súladu s požiadavkami BCMS v organizácii
 • Technickí experti, ktorí sa chcú pripraviť na audit BCMS
 • Konzultanti v oblasti manažérstva kontinuity činností

Predpoklady
Od účastníkov tohto školenia sa vyžaduje základné pochopenie koncepcie kontinuity činností a komplexné znalosti zásad auditu BCMS.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do systému manažérstva kontinuity činností (BCMS) a normy ISO 22301

Ciele a štruktúra kurzu • Normy a regulačné rámce • Proces certifikácie • Základné princípy manažérstva kontinuity činností (BCMS) • Systém manažérstva kontinuity činností (BCMS)

DEŇ 2 | Princípy auditu, príprava a začatie auditu

Základné pojmy a princípy auditovania • Audítorský prístup založený na dôkazoch • Zahájenie auditu • Prvý stupeň auditu • Príprava druhého stupňa auditu (audit na mieste) • Druhý stupeň auditu

DEŇ 3 | Činnosti auditu na mieste

Druhý stupeň auditu • Komunikácia počas auditu • Postupy auditu • Vytváranie plánov auditu • Vypracovanie zistení z auditu a správ o nesúladoch

DEŇ 4 | Ukončenie auditu

Dokumentácia auditu a preskúmanie kvality • Uzatvorenie auditu • Hodnotenie akčných plánov audítorom • Výhody prvotného auditu • Riadenie programu interného auditu • Kompetencie, hodnotenie audítorov

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepcie systému manažérstva kontinuity činností (BCMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém manažérstva kontinuity činností (BCMS)
 • DOMÉNA 3 | Základné pojmy a princípy auditu
 • DOMÉNA 4 | Príprava auditu BCMS podľa ISO 22301
 • DOMÉNA 5 | Vykonávanie auditu BCMS podľa ISO 22301
 • DOMÉNA 6 | Uzatvorenie auditu BCMS podľa ISO 22301
 • DOMÉNA 7 | Riadenie programu auditu ISO 22301

Skúška sa skladá z 80 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a  je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jednu z nižšie uvedených certifikácií. Certifikát dostanete po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s vybraným osvedčením. Viac informácií o certifikácii podľa normy ISO 22301 a certifikačnom procese PECB nájdete na stránke PECB Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáty audítorov PECB sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

apr22

On-line
PECB ISO 22301 – Lead Auditor

CS/EN, Online
33990 CZK(1360 EUR)
apr22

Prezenčné
PECB ISO 22301 – Lead Auditor

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)

Informačné listy

 1. SouborPECB ISO/IEC 22301 LA
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 22301 Provisional AuditorPECB Certified ISO 22301 Lead AuditorŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 22301 AuditorPECB Certified ISO 22301 Lead AuditorDva roky: jeden rok praxe v riadení kontinuityAudítorské aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 22301 Lead AuditorPECB Certified ISO 22301 Lead AuditorPäť rokov: dva roky praxe v riadení kontinuityAudítorské aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 22301 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 22301 Lead AuditorDesať rokov: sedem rokov praxe v riadení kontinuityAudítorské aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
On-lineCS/EN?22. 4. 2024Online33990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/EN?22. 4. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Dopytovať