PECB ISO 22301 Lead Auditor

Proč byste se měli zúčastnit?

Vzhledem k rostoucímu počtu narušení a nepředvídatelnosti katastrof jakéhokoli druhu (přírodní, zaměstnanecké, informační bezpečnosti) se organizace v současné době snaží získat certifikaci podle normy ISO 22301, aby prokázaly závazek k zajištění kontinuity činností a zajistily, že narušení budou odhalena a řádně řešena, čímž se bude systém managementu neustále zlepšovat. Získáním certifikace PECB získáte formální a nezávislé uznání svých osobních kompetencí a kvalifikujete se k provádění auditů BCMS pro certifikační orgány.

Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme důležitost efektivního auditu a prostředků používaných k jeho úspěšnému provedení, navrhla PECB kurz ISO 22301 Lead Auditor. Absolvování tohoto školení vám umožní získat znalosti a dovednosti pro plánování a provádění auditů v souladu s normou ISO 19011 a certifikačním procesem podle normy ISO/IEC 17021-1.

Prostřednictvím interaktivních sezení, vysvětlení informací, cvičení a diskusních otázek získáte znalosti o systému managementu kontinuity činností i o technikách auditu a získáte kompetence k provádění auditu BCMS za použití všeobecně uznávaných principů, postupů a technik auditu a k řízení programu auditu a týmu auditorů.

Po absolvování vzdělávacího kurzu se můžete přihlásit ke zkoušce a v případě jejího úspěšného složení můžete požádat o udělení osvědčení „PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor“ prokazuje, že máte odborné schopnosti a kompetence pro auditování organizací na základě požadavků normy ISO 22301 a osvědčených auditorských postupů.

Kdo by se měl zúčastnit?

 • Auditoři, kteří chtějí provádět a vést audity systému managementu kontinuity činností (BCMS)
 • Manažeři nebo konzultanti, kteří chtějí zvládnout proces auditu systému managementu kontinuity činností
 • Osoby odpovědné za udržování shody s požadavky BCMS v organizaci
 • Techničtí experti, kteří se chtějí připravit na audit systému managementu kontinuity činností
 • Odborní poradci v oblasti managementu kontinuity činností

Předpoklady
Od účastníků tohoto školení se vyžaduje základní znalost koncepce kontinuity činností a komplexní znalost zásad auditu BCMS.

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do systému managementu kontinuity činností (BCMS) a ISO 22301

Cíle a struktura kurzu • Normy a předpisové rámce • Certifikační proces • Základní principy managementu kontinuity činností (BCMS) • Systém managementu kontinuity činností (BCMS)

DEN 2 | Principy auditu, příprava a zahájení auditu

Základní pojmy a zásady auditování • Auditní přístup založený na důkazech • Zahájení auditu • První stupeň auditu • Příprava druhého stupně auditu (audit na místě) • Druhý stupeň auditu

DEN 3 | Činnosti spojené s auditem na místě

Druhý stupeň auditu • Komunikace během auditu • Postupy auditu • Vytváření plánů auditu • Vypracování zjištění z auditu a zpráv o neshodách

DEN 4 | Uzavření auditu

Dokumentace auditu a přezkoumání kvality • Uzavření auditu • Hodnocení akčních plánů auditorem • Výhody prvotního auditu • Řízení programu interního auditu • Kompetence, hodnocení auditorů

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiály obsahující více než 400 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE.  V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály. 

Zkouška

Zkouška „PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor“ splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Zahrnuje následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepty systému managementu kontinuity činností (BCMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém managementu kontinuity činností (BCMS)
 • DOMÉNA 3 | Základní koncepce a zásady auditu
 • DOMÉNA 4 | Příprava auditu podle normy ISO 22301
 • DOMÉNA 5 | Provedení auditu ISO 22301 
 • DOMÉNA 6 | Uzavření auditu ISO 22301
 • DOMÉNA 7 | Řízení programu auditu ISO 22301

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Cena

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z níže uvedených osvědčení. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného pověření. Další informace o certifikacích ISO 22301 a certifikačním procesu PECB naleznete na PECB Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikáty PECB Auditor jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

dub22

On-line
PECB ISO 22301 – Lead Auditor

CS/EN, On-line
33990 CZK(1360 EUR)
dub22

Prezenční
PECB ISO 22301 – Lead Auditor

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)
kvě20

Prezenční
PECB ISO 22301 – Lead Auditor

CS/CS, Bratislava
1800 EUR(44990 CZK)

Informační listy

 1. SouborPECB ISO/IEC 22301 LA
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 22301 Provisional AuditorPECB Certified ISO 22301 Lead AuditorŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 22301 AuditorPECB Certified ISO 22301 Lead AuditorDva roky: jeden rok praxe v řízení kontinuityAuditorské aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 22301 Lead AuditorPECB Certified ISO 22301 Lead AuditorPět let: dva roky praxe v řízení kontinuityAuditorské aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 22301 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 22301 Lead AuditorDeset let: sedm let praxe v řízení kontinuityAuditorské aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
On-lineCS/EN?22. 4. 2024On-line33990 CZK1360 EUR?Poptat
PrezenčníCS/EN?22. 4. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Poptat
PrezenčníCS/CS?20. 5. 2024Bratislava1800 EUR44990 CZK?Poptat