PECB ISO 37001 Foundation

Proč byste se měli zúčastnit?

Cílem tohoto kurzu je pomoci účastníkům porozumět základním pojmům a principům systému protikorupčního managementu (ABMS) založeného na normě ISO 37001. Účastníci se na tomto vzdělávacím kurzu dozvědí více o struktuře a požadavcích normy na systém ABMS, včetně politiky boje proti úplatkářství, vůdčí roli a závazku vrcholového vedení, procesech souvisejících s konkrétními kontrolami, jako je náležitá péče, finanční a nefinanční kontroly, dary, pohostinnost a příspěvky, a také o procesech hodnocení výkonnosti a neustálého zlepšování.

Kdo by se měl zúčastnit?

  • Manažerům a konzultantům, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO 37001 na systém protikorupčního managementu (ABMS)
  • Manažerům odpovědným za uplatňování náležité péče s ohledem na rizika úplatkářství
  • Osobám, které chtějí přispět k udržení integrity organizace podporou etického chování
  • Manažerům a členům týmů pro správu a řízení, řízení rizik a dodržování předpisů
  • Jednotlivcům, kteří usilují o pozici konzultantů v oblasti boje proti úplatkářství

Předpoklady
Nejsou požadována žádná předchozí školení nebo jiné znalosti a zkušenosti.

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do systému protikorupčního managementu (ABMS) a kapitoly 4-6 normy ISO 37001

DEN 2 | Kapitoly 7-10 normy ISO 37001 a certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 200 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE. V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály.

Zkouška

Certifikační zkouška „PECB Certified ISO 37001 Foundation“ plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

  • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepty systému protikorupčního managementu (ABMS)
  • DOMÉNA 2 | Požadavky ISO 37001 na ABMS – kapitoly 4 až 10

Zkouška se skládá ze 40 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “closed book”, tzn. není možné používat žádné materiály. Zkouška trvá 1 hodinu a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Detailní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, poplatek za zkoušku a certifikaci PECB. Cena prezenčního kurzu navíc zahrnuje tištěnou kopii školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Nejprve musí uchazeč absolvovat školení PECB ISO 37001 Foundation. Poté musí složit zkoušku a po jejím úspěšném složení bude moci požádat o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO 37001 Foundation“. Jedná se o základní úroveň pověření.

Nejsou vyžadovány žádné předpoklady týkající se odborné praxe nebo zkušeností s projekty systému řízení. Absolvování vzdělávacího kurzu, složení zkoušky a podání žádosti o certifikát jsou tedy jediné náležitosti certifikačního programu, které musí držitelé certifikátu splnit před jeho získáním.

Další informace naleznete na PECB Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikát jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 2 dny
Zkouška:  Ano
Délka zkoušky:  1 hodina
Oprava zkoušky:  Zdarma

Termíny

srp 21

Prezenční
PECB ISO 37001  – Foundation

CS/CS, Praha
17990 CZK (720 EUR)
zář 3

Prezenční
PECB ISO 37001  – Foundation

CS/CS, Bratislava
720 EUR (17990 CZK)

Informační listy

  1. Soubor PECB ISO/IEC 37001 F
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certificate Holder in ISO 37001 FoundationPECB Certified ISO 37001 FoundationŽádnéŽádné

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenční CS/CS ? 21. 8. 2024 Praha 17990 CZK 720 EUR ? Poptat
Prezenční CS/CS ? 3. 9. 2024 Bratislava 720 EUR 17990 CZK ? Poptat