PECB ISO 37001 Lead Implementer

Přínosy zavedení systému protikorupčního managementu (ABMS) založeného na normě ISO 37001 jsou různé: pomáhá organizaci vyhnout se nebo zmírnit náklady, rizika a škody způsobené zapojením do úplatkářství, podporují důvěru, podporují náležitou péči a eticky správné obchodní jednání atd. Abyste získali tyto výhody pro Vaši organizaci, musíte být vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými pro vytvoření, zavedení, provozování, udržování a neustálé zlepšování ABMS. K tomu je určen kurz PECB ISO 37001 Lead Implementer. Cílem školení je poskytnout hluboké porozumění požadavkům normy ISO 37001, jakož i osvědčeným postupům a postupům používaným při zavádění a následném udržování ABMS.

Absolvováním vzdělávacího kurzu můžete pomoci organizacím dodržovat zákony proti úplatkářství a zavést v organizaci kontrolní mechanismy, které proaktivně přispívají k boji proti úplatkářství a přispívají k vytváření kultury integrity, transparentnosti, otevřenosti a dodržování předpisů.

Po absolvování kurzu můžete složit zkoušku. Pokud zkoušku úspěšně složíte, můžete požádat o certifikaci „PECB Certified ISO 37001 Lead Implementer“. Mezinárodně uznávaný a IAS akreditovaný certifikát „PECB ISO 37001 Lead Implementer“ potvrzuje Vaše odborné schopnosti a kompetence pro zavedení ABMS v organizaci na základě požadavků normy ISO 37001.

Komu je kurz určen

 • Manažerům nebo konzultantům, kteří se podílejí na řízení protikorupčního managementu (ABMS)
 • Odborným poradcům, kteří usilují o zvládnutí implementace systému ABMS
 • Osobám odpovědným za dodržování shody s požadavky ABMS a členům ABMS týmu

Doporučené znalosti účastníka před kurzem
Hlavním požadavkem pro účast na tomto kurzu je základní znalost norem systémů managementu ISO, obecné porozumění normě ISO 37001 a povědomí o zásadách implementace systémů managementu.

Obsah kurzu

DEN 1 | Úvod do ISO 37001 a zahájení ABMS

Cíle a struktura kurzu • Normy a předpisové rámce • Základní principy ABMS • Systémy protikorupčního managementu (ABMS) • Zahájení implementace ABMS • Porozumění organizaci a vyjasnění cílů v oblasti boje proti úplatkářství

DEN 2 | Plánování implementace ABMS

Analýza stávajícího systému řízení • Vůdčí role a schválení ABMS projektu • Rozsah ABMS • Politiky protikorupčního managementu • Posouzení rizik

DEN 3 | Implementace ABMS

Definice organizační struktury ABMS • Definice procesu správy dokumentů • Řízení provozu • Plán školení a zvyšování povědomí • Plán komunikace

DEN 4 | Monitorování, měření, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit ABMS

Programy cvičení • Monitorování, měření, analýza a vyhodnocení • Interní audit • Přezkoumání vedením • Ošetření neshod • Neustálé zlepšování • Příprava na certifikační audit • Ukončení školení 

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů v podobě tištěné kopie i elektronicky prostřednictvím aplikace KATE.

Zkouška

Certifikační zkouška „PECB Certified ISO 37001 Lead Implementer“ plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a pojmy systému protikorupčního managementu (ABMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém protikorupčního managementu (ABMS)
 • DOMÉNA 3 | Plánování implementace ABMS podle normy ISO 37001
 • DOMÉNA 4 | Implementace ABMS podle normy ISO 37001
 • DOMÉNA 5 | Hodnocení výkonnosti, monitorování a měření ABMS podle normy ISO 37001
 • DOMÉNA 6 | Neustálé zlepšování ABMS podle normy ISO 37001
 • DOMÉNA 7 | Příprava certifikačního auditu ABMS

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Informace o ceně

Cena kurzu zahrnuje kurz PECB, školicí materiály, zkoušku, certifikační poplatky PECB, oběd a drobné občerstvení.

Certifikace

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška:  Ano
Délka zkoušky:  3 h.
Oprava zkoušky:  Zdarma

Termíny

čvc 29

On-line
PECB ISO 37001  – Lead Implementer

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
srp 12

Prezenční
PECB ISO 37001  – Lead Implementer

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)

Informační listy

 1. Soubor PECB ISO/IEC 37001 LI
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 37001 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 37001 Lead ImplementerŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 37001 ImplementerPECB Certified ISO 37001 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v protikorupčním managementuProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 37001 Lead ImplementerPECB Certified ISO 37001 Lead ImplementerPět let: dva roky praxe v protikorupčním managementuProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 37001 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 37001 Lead ImplementerDeset let: sedm let praxe v protikorupčním managementuProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 29. 7. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Poptat
Prezenční CS/EN ? 12. 8. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Poptat