PECB ISO 37001 Lead Implementer

Kurz PECB ISO 37001 Lead Implementer Vám umožní rozvinúť potrebné odborné znalosti na podporu organizácie pri zriadení, implementácii, prevádzkovaní a údržbe systému protikorupčného manažmentu (ABMS) podľa ISO 37001. Počas tohto kurzu tiež nadobudnete dôkladnú znalosť osvedčených postupov v systémoch protikorupčného manažmentu, rovnako ako aj schopnosť efektívne predchádzať, odhaľovať a riešiť úplatkárstvo skôr, než negatívne ovplyvní reputáciu a zisky Vašej organizácie.

Komu je kurz určený

 • Manažérom alebo konzultantom, ktorí sa podieľajú na riadení protikorupčného manažmentu
 • Odborným poradcom, ktorí sa usilujú o zvládnutie implementácie systému protikorupčného manažmentu (ABMS)
 • Osobám zodpovedným za dodržiavanie súladu s požiadavkami ABMS
 • Členom tímu ABMS

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Základná znalosť ISO 37001 a dôkladná znalosť princípov implementácie systémov riadenia.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do ISO 37001 a zahájenie ABMS

Ciele a štruktúra kurzu • Normy a predpisové rámce • Základné princípy ABMS • Systémy protikorupčného manažmentu (ABMS) • Zahájenie implementácie ABMS • Porozumenie organizácii a objasnenie protikorupčných cieľov

DEŇ 2 | Plánovanie implementácie ABMS

Analýza súčasného systému riadenia • Vedúca úloha a schválenie ABMS projektu • Rozsah ABMS • Politiky protikorupčného manažmentu • Posúdenie rizika

DEŇ 3 | Implementácia ABMS

Definícia organizačnej štruktúry ABMS • Definícia procesu správy dokumentov • Riadenie prevádzky • Plán školení a zvyšovanie povedomia • Plán komunikácie

DEŇ 4 | Monitoring, meranie, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit ABMS

Programy cvičenia • Monitoring, meranie, analýza a vyhodnotenie • Interný audit • Preskúmanie vedením • Ošetrenie nesúladov • Neustále zlepšovanie • Príprava na certifikačný audit • Ukončenie školenia

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materíály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 37001 Lead Implementer“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy systému protikorupčného manažmentu (ABMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém protikorupčného manažmentu (ABMS)
 • DOMÉNA 3 | Plánovanie implementácie ABMS podľa normy ISO 37001
 • DOMÉNA 4 | Implementácia ABMS podľa normy ISO 37001
 • DOMÉNA 5 | Hodnotenie výkonnosti, monitoring a meranie ABMS podľa normy ISO 37001
 • DOMÉNA 6 | Neustále zlepšovanie ABMS podľa normy ISO 37001
 • DOMÉNA 7 | Príprava certifikačného auditu ABMS

Skúška sa skladá z 80 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a  je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

máj13

Prezenčné
PECB ISO 37001 – Lead Implementer

CS/EN, Bratislava
1800 EUR(44990 CZK)
jún10

On-line
PECB ISO 37001 – Lead Implementer

CS/EN, On-line
33990 CZK(1360 EUR)
jún10

Prezenčné
PECB ISO 37001 – Lead Implementer

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)

Informačné listy

 1. SouborPECB ISO/IEC 37001 LI
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 37001 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 37001 Lead ImplementerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 37001 ImplementerPECB Certified ISO 37001 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v protikorupčnom manažmenteProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 37001 Lead ImplementerPECB Certified ISO 37001 Lead ImplementerPäť rokov: dva roky praxe v protikorupčnom manažmenteProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 37001 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 37001 Lead ImplementerDesať rokov: sedem rokov praxe v protikorupčnom manažmenteProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
PrezenčnéCS/EN?13. 5. 2024Bratislava1800 EUR44990 CZK?Dopytovať
On-lineCS/EN?10. 6. 2024On-line33990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/EN?10. 6. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Dopytovať