PECB ISO 37001 Lead Auditor

Kurz PECB ISO 37001 Lead Auditor Vám umožní rozvinúť potrebné odborné znalosti na vykonávanie auditu systému riadenia protikorupčného manažmentu (ABMS) pomocou všeobecne uznávaných princípov, postupov a techník auditu. Počas tohto kurzu získate vedomosti a zručnosti pre plánovanie a vykonávanie interných a externých auditov v súlade s ISO 19011 a ISO/IEC 17021-1. Na základe praktických cvičení zvládnete audítorské techniky a naučíte sa riadiť program auditu, audítorský tím, komunikáciu s užívateľmi i riešenie konfliktov.

Komu je kurz určený

 • Audítorom vykonávajúcim certifikačné audity systémov protikorupčného managementu (ABMS)
 • Manažérom alebo konzultantom, ktorí sa usilujú o zvládnutie procesu auditu systému protikorupčného manažmentu (ABMS)
 • Osobám, ktoré sú zodpovedné za udržiavanie súladu s požiadavkami na systém protikorupčného manažmentu (ABMS)
 • Technickým expertom, ktorí sa snažia pripraviť na audit systému protikorupčného manažmentu
 • Odborným poradcom v oblasti protikorupčného manažmentu (ABMS)

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Základná znalosť ISO 37001 a dôkladná znalosť princípov implementácie systémov riadenia.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do systému riadenia protikorupčného manažmentu (ABMS) a ISO 37001

Ciele a štruktúra kurzu • Normy a predpisové rámce • Certifikačný proces • Základné princípy riadenia protikorupčného manažmentu (ABMS) • Systém riadenia protikorupčného manažmentu (ABMS)

DEŇ 2 | Zásady auditu, príprava a zahájenie auditu

Základné pojmy a zásady auditovania • Audítorský prístup založený na dôkazoch a rizikách • Začatie auditu • Prvý stupeň auditu • Príprava druhého stupňa auditu (audit na mieste) • Druhý stupeň auditu (1. časť)

DEŇ 3 | Audítorské činnosti na mieste

Druhý stupeň auditu (2. časť) • Komunikácia počas auditu • Postupy auditu • Vytváranie plánov auditu • Vypracovanie zistení z auditu a správ o nesúladoch

DEŇ 4 | Ukončenie auditu

Dokumentácia auditu a preskúmanie kvality • Uzatvorenie auditu • Hodnotenie akčných plánov audítorom • Výhody prvotného auditu • Riadenie programu interného auditu • Kompetencie, hodnotenie audítorov

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materíály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy systému protikorupčného manažmentu (ABMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém protikorupčného manažmentu (ABMS)
 • DOMÉNA 3 | Základné pojmy a princípy auditu
 • DOMÉNA 4 | Príprava auditu ABMS
 • DOMÉNA 5 | Vykonávanie auditu ABMS
 • DOMÉNA 6 | Uzatvorenie auditu ABMS
 • DOMÉNA 7 | Riadenie programu auditu ABMS

Skúška sa skladá z 80 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a  je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

aug 20

On-line
PECB ISO 37001  – Lead Auditor

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
sep 16

Prezenčné
PECB ISO 37001  – Lead Auditor

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)
okt 7

Prezenčné
PECB ISO 37001  – Lead Auditor

CS/EN, Bratislava
1800 EUR (44990 CZK)

Informačné listy

 1. Soubor PECB ISO/IEC 37001 LA
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 37001 Provisional AuditorPECB Certified ISO 37001 Lead AuditorŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 37001 AuditorPECB Certified ISO 37001 Lead AuditorDva roky: jeden rok praxe v protikorupčnom manažmenteAudítorské aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 37001 Lead AuditorPECB Certified ISO 37001 Lead AuditorPäť rokov: dva roky praxe v protikorupčnom manažmenteAudítorské aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 37001 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 37001 Lead AuditorDesať rokov: sedem rokov praxe v protikorupčnom manažmenteAudítorské aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 20. 8. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 16. 9. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 7. 10. 2024 Bratislava 1800 EUR 44990 CZK ? Dopytovať