PECB ISO 37001 Foundation

Cieľom tohto kurzu je pomôcť účastníkom porozumieť základným pojmom a princípom systému manažérstva proti podplácaniu (ABMS) založeného na norme ISO 37001. Absolvovaním tohto školiaceho kurzu sa účastníci dozvedia viac o štruktúre a požiadavkách normy na ABMS vrátane politiky boja proti podplácaniu, o vedúcej úlohe a záväzku vrcholového manažmentu, o procesoch súvisiacich s konkrétnymi kontrolami, ako sú náležitá starostlivosť, finančné a nefinančné kontroly, dary, pohostinnosť a darcovstvo, ako aj o procesoch hodnotenia výkonnosti a neustáleho zlepšovania.

Komu je kurz určený

  • Manažérom a konzultantom, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami normy ISO 37001 na systém riadenia proti podplácaniu (ABMS)
  • Manažérom zodpovedným za uplatňovanie náležitej starostlivosti v súvislosti s rizikami úplatkárstva
  • Osobám, ktoré chcú prispieť k zachovaniu integrity organizácie podporou etického správania
  • Manažérom a členom tímov pre riadenie, riadenie rizík a dodržiavanie predpisov
  • Jednotlivcom, ktorí sa chcú stať konzultantmi v oblasti boja proti úplatkárstvu

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Nie sú požadované žiadne predchádzajúce školenia alebo iné znalosti a skúsenosti.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do systému manažérstva proti podplácaniu (ABMS) a článkov 4-6 normy ISO 37001

DEŇ 2 | Články 7-10 normy ISO 37001 a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 37001 Foundation“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty systému manažérstva proti úplatkárstvu (ABMS)
  • DOMÉNA 2 | Požiadavky normy ISO 37001 na systém riadenia proti úplatkárstvu – články 4 až 10

Skúška sa skladá zo 40 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a je vo forme „closed book“, tzn. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 1 hodina
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

apr24

Prezenčné
PECB ISO 37001 – Foundation

CS/CS, Bratislava
720 EUR(17990 CZK)
máj6

On-line
PECB ISO 37001 – Foundation

CS/CS, On-line
13990 CZK(560 EUR)
máj29

Prezenčné
PECB ISO 37001 – Foundation

CS/CS, Praha
17990 CZK(720 EUR)

Informačné listy

  1. SouborPECB ISO/IEC 37001 F
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO 37001 FoundationPECB Certified ISO 37001 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

TypJazykOdMístoCena
PrezenčnéCS/CS?24. 4. 2024Bratislava720 EUR17990 CZK?Dopytovať
On-lineCS/CS?6. 5. 2024On-line13990 CZK560 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/CS?29. 5. 2024Praha17990 CZK720 EUR?Dopytovať