PECB ISO 37001  – Management boje proti úplatkářství

Odhaduje se, že na celém světě se ročně vyplatí více než 1,5 bilionu dolarů. Kromě negativního ekonomického dopadu má úplatkářství také dopad na společnost, protože podkopává důvěru, vede k nespravedlnosti, vytváří nerovnost a potlačuje motivaci. ISO se zapojila do celosvětového boje proti úplatkářství tím, že vypracovala mezinárodní normu ISO 37001, která stanoví požadavky na systém protikorupčního managementu (ABMS).

Co je ISO 37001?

Norma ISO 37001 specifikuje požadavky a pokyny pro vytvoření, zavedení, monitorování, udržování a neustálé zlepšování systému ABMS. 

Systém ABMS založený na normě ISO 37001 má organizacím pomoci účinně předcházet úplatkářství, odhalovat ho a reagovat na něj. Norma se nevztahuje na jiné formy korupce, jako je například podvod. Požadavky normy jsou obecné a vztahují se na všechny organizace bez ohledu na jejich typ, velikost a sektor (veřejný, soukromý nebo neziskový). Norma ISO 37001 se navíc může zabývat úplatkářstvím ze strany organizace nebo organizace a přímým a nepřímým úplatkářstvím.

Přínosy normy ISO 37001 pro organizace

Zavedení systému ABMS založeného na normě ISO 37001 může být vynikajícím strategickým rozhodnutím, které prokazuje závazek organizace účinně předcházet úplatkářství, odhalovat jej a reagovat na něj. Organizace, které usilují o zavedení účinného ABMS, musí prokázat svůj závazek předcházet úplatkářství zavedením politik, postupů a kontrolních mechanismů ke snížení rizik úplatkářství. Požadavky normy ISO 37001 jsou nicméně obecné, a proto budou mít organizace dostatek volnosti při zavádění ABMS, který bude nejlépe vyhovovat jejich potřebám. 

Některé z výhod, které by organizace mohly získat zavedením ABMS založeného na ISO 37001, zahrnují:

  • Lepší schopnost odhalovat, předcházet a reagovat na úplatkářství ze strany organizace nebo z organizace
  • Možnost certifikovat ABMS tím, že se podrobí posouzení shody od akreditovaného orgánu pro posuzování shody
  • Zavedení procesů, které umožňují řádnou hloubkovou kontrolu potenciálních zaměstnanců a obchodních partnerů
  • Možnost přispět ke globálnímu boji proti úplatkářství
  • Příležitost utvářet, zlepšovat nebo transformovat kulturu organizace
  • Lepší schopnost reagovat, zmírňovat a řešit následky, pokud dojde k případu úplatkářství
  • V některých jurisdikcích může existence interního mechanismu pro řešení otázek úplatkářství snížit sankce v případech protiprávního jednání

Proč si vybrat kurzy PECB?

Mezinárodně uznávané certifikáty PECB představují ocenění odborníků a prokazují vaše odborné schopnosti. IAS akreditovala certifikáty PECB ISO 37001 Lead Auditor a PECB ISO 37001 Lead Implementer. Akreditační značka IAS poskytuje certifikátu další hodnotu a umožňuje vám využít celosvětového uznání IAS.

Další zdroje o boji proti úplatkářství a ISO 37001 od PECB najdete níže:

Jak začít se vzděláváním v oblasti ISO 37001?

Rádi vás uvítáme v celosvětové síti PECB expertů. Ve společnosti KRUCEK vám budeme nápomocni v celém procesu přípravy a certifikace.

Vyberte úroveň kurzu