PECB ISO 37301 Lead Implementer

Zavedení systému řízení souladu (CMS) na bázi normy ISO 37301 přináší řadu výhod: pomáhá organizaci vyhnout se nákladům, rizikům a škodám způsobeným nedodržováním předpisů nebo je zmírnit, zajišťuje dlouhodobou udržitelnost organizace, podporuje důvěru, podporuje správné postupy řízení, náležitou péči a eticky správné obchodní jednání atd. 

Kurz PECB ISO 37301 Lead Implementer poskytuje znalosti potřebné k vytvoření, zavedení, provozování a neustálému zlepšování CMS. Jeho cílem je poskytnout hluboké porozumění požadavkům ISO 37301 a osvědčeným postupům pro zavádění a následné udržování CMS. Kurz pomáhá organizacím zavést procesy potřebné k dodržování všech compliance povinností a kontrolní mechanismy, které proaktivně zabraňují nedodržování předpisů a přispívají k vytváření kultury integrity, transparentnosti a otevřenosti.

Po absolvování vzdělávacího kurzu můžete složit certifikační zkoušku a následně požádat o certifikaci „PECB Certified ISO 37301 Lead Implementer“. Certifikát „PECB ISO 37301 Lead Implementer“ potvrzuje Vaši kompetenci pro zavádění CMS na bázi požadavků normy ISO 37301 v organizaci.

Komu je kurz určen

 • Manažerům, konzultantům a pracovníkům odpovědným za dodržování předpisů, kteří chtějí důkladně porozumět požadavkům normy ISO 37301 na systém řízení souladu
 • Manažerům a konzultantům, kteří hledají komplexní rámec pro implementaci systému CMS
 • Pracovníkům odpovědným za dodržování předpisů, kteří jsou zodpovědní za uplatňování náležité péče s ohledem na rizika v oblasti dodržování předpisů
 • Osobám, které chtějí přispět k udržení integrity organizace podporou etického chování
 • Manažerům a členům týmu správy (governance), řízení rizik a dodržování souladu
 • Osobám, které se chtějí stát konzultanty pro systémy managementu souladu

Doporučené znalosti účastníka před kurzem
Základní znalosti norem systémů řízení ISO, obecné znalosti norem ISO 37301 (nebo ISO 19600) a principů zavádění systémů managementu.

Obsah kurzu

DEN 1 | Úvod do ISO 37301 a zahájení CMS

Cíle a struktura kurzu • Normy a předpisové rámce • Základní principy CMS • Systém managementu souladu (CMS) • Zahájení implementace CMS • Vůdčí role • Politika souladu s předpisy • Role, odpovědnosti a pravomoci

DEN 2 | Plánování implementace CMS podle ISO 37301

Organizace a její kontext • Rozsah CMS • Povinnosti týkající se dodržování předpisů • Rizika, příležitosti a cíle v oblasti dodržování předpisů

DEN 3 | Implementace CMS podle ISO 37301

Zdroje a kompetence • Informovanost a komunikace • Správa dokumentovaných informací • Kontrolní mechanismy a postupy • Monitorování, měření, analýza a hodnocení

DEN 4 | Monitorování, hodnocení a neustálé zlepšování CMS podle ISO 37301

Interní audit • Přezkoumání vedením • Řešení neshod a nedodržení předpisů • Neustálé zlepšování • Příprava na certifikační audit • Uzavření vzdělávacího kurzu

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů v podobě tištěné kopie i elektronicky prostřednictvím aplikace KATE.

Zkouška

Certifikační zkouška „PECB Certified ISO 37301 Lead Implementer“ plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a pojmy systému řízení so•uladu
 • DOMÉNA 2 | Zahájení projektu implementace CMS
 • DOMÉNA 3 | Plánování implementace CMS dle ISO 37301
 • DOMÉNA 4 | Implementace CMS dle ISO 37301
 • DOMÉNA 5 | Monitorování a měření CMS dle ISO 37301
 • DOMÉNA 6 | Neustálé zlepšování CMS dle ISO 37301
 • DOMÉNA 7 | Příprava na certifikační audit CMS

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Informace o ceně

Cena kurzu zahrnuje kurz PECB, školicí materiály, zkoušku, certifikační poplatky PECB, oběd a drobné občerstvení.

Certifikace

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška:  Ano
Délka zkoušky:  3 h.
Oprava zkoušky:  Zdarma

Termíny

srp 19

Prezenční
PECB ISO 37301  – Lead Implementer

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)
zář 10

On-line
PECB ISO 37301  – Lead Implementer

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)

Informační listy

 1. Soubor PECB ISO/IEC 37301 LI
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 37301 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 37301 Lead ImplementerŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 37301 ImplementerPECB Certified ISO 37301 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v řízení souladuProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 37301 Lead ImplementerPECB Certified ISO 37301 Lead ImplementerPět let: dva roky praxe v řízení souladuProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 37301 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 37301 Lead ImplementerDeset let: sedm let praxe v řízení souladuProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenční CS/EN ? 19. 8. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Poptat
On-line CS/EN ? 10. 9. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Poptat