PECB ISO 37301 Lead Implementer

Kurz PECB ISO 37301 Lead Implementer poskytuje znalosti potrebné na zriadenie, implementáciu, riadenie, udržiavanie a neustále zlepšenie CMS. Jeho cieľom je poskytnúť dôkladné pochopenie požiadaviek normy ISO 37301, ako aj osvedčených postupov a prístupov použitých pri implementácii a následnom udržiavaniu systému riadenia zhody.

Kurz vám umožní pomáhať organizáciám zavádzať procesy potrebné k dodržiavaniu všetkých povinností v oblasti dodržiavania predpisov a zavádzať opatrenia, ktoré proaktívne zabraňujú nedodržiavaniu predpisov a iných požiadaviek a prispievajú k vytváraniu kultúry integrity, transparentnosti a otvorenosti.

Komu je kurz určený

 • Manažérom, konzultantom a pracovníkom zodpovedným za dodržiavanie predpisov, ktorí chcú dôkladne porozumieť požiadavkám normy ISO 37301 na systém riadenia zhody
 • Manažérom a konzultantom, ktorí hľadajú komplexné implementačné rámec CMS
 • Pověřencům pre dodržiavanie predpisov zodpovedným za zabezpečenie náležitej starostlivosti s ohľadom na riziká dodržiavanie predpisov
 • Jednotlivcom, ktorí chcú prispieť k udržaniu integrity organizácie s podporou etického správania
 • Manažérom a členom tímu správy (governance), riadenie rizík a dodržiavanie zhody
 • Jednotlivcom, ktorí sa chcú stať konzultantmi pre systémy riadenia dodržiavanie zhody

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Základné znalosti noriem systémov riadenia ISO, všeobecné znalosti noriem ISO 37301 (alebo ISO 19600) a princípov zavádzanie systémov riadenia.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do ISO 37301 a zahájenie CMS

DEŇ 2 | Plánovanie implementácie CMS podľa ISO 37301

DEŇ 3 | Implementácia CMS podľa ISO 37301

DEŇ 4 | Monitoring, meranie, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit CMS

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materíály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 37301 Lead Implementer“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy systému riadenia zhody (CMS)
 • DOMÉNA 2 | Zahájenie projektu implementácie CMS
 • DOMÉNA 3 | Plánovanie implementácie CMS podľa normy ISO 37301
 • DOMÉNA 4 | Implementácia CMS podľa normy ISO 37301
 • DOMÉNA 5 | Monitorovanie a meranie CMS podľa ISO 37301
 • DOMÉNA 6 | Neustále zlepšovanie CMS podľa ISO 37301
 • DOMÉNA 7 | Príprava na certifikačný audit CMS

Skúška sa skladá z 80 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a  je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

jún 24

On-line
PECB ISO 37301  – Lead Implementer

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
júl 22

Prezenčné
PECB ISO 37301  – Lead Implementer

CS/EN, Bratislava
1800 EUR (44990 CZK)
aug 19

Prezenčné
PECB ISO 37301  – Lead Implementer

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)

Informačné listy

 1. Soubor PECB ISO/IEC 37301 LI
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 37301 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 37301 Lead ImplementerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 37301 ImplementerPECB Certified ISO 37301 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v riadení zhodyProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 37301 Lead ImplementerPECB Certified ISO 37301 Lead ImplementerPäť rokov: dva roky praxe v riadení zhodyProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 37301 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 37301 Lead ImplementerDesať rokov: sedem rokov praxe v riadení zhodyProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 24. 6. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 22. 7. 2024 Bratislava 1800 EUR 44990 CZK ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 19. 8. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Dopytovať