PECB ISO 37301 Foundation

Kurz PECB ISO 37301 Foundation predstavuje základné pojmy systému riadenia zhody (CMS) a prehľad požiadaviek normy ISO 37301. V tomto kurze sa dozviete o aspektoch CMS, vrátane princípov dodržiavania predpisov, kultúry dodržiavania predpisov, vedúce úlohe a záväzku vedenia, hodnoteniu rizík zhody, prevádzkových opatreniach, meraniu výkonnosti, internom auditu, preskúmaniu vedením a neustálom zlepšovaniu.

Komu je kurz určený

  • Manažérom a konzultantom, ktorí hľadajú informácie o základných pojmoch a princípoch CMS
  • Compliance pracovníkom a členom compliance tímov, ktorí sa chcú zoznámiť s požiadavkami ISO 37301
  • Jednotlivcom, ktorí chcú prispieť k udržaniu integrity organizácie s podporou etického správania
  • Manažérom a členom tímu správy (governance), riadenie rizík a dodržiavanie zhody
  • Jednotlivcom, ktorí chcú pokračovať v kariére ako poverení riadenie zhody

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Nie sú požadované žiadne predchádzajúce školenia alebo iné znalosti a skúsenosti.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do pojmov compliance, CMS a článkov 4-6 normy ISO 37301

DEŇ 2 | Články 7-10 normy ISO 37301 a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 37301 Foundation“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné pojmy a princípy riadenia zhody a systému riadenia zhody podľa ISO 37301
  • DOMÉNA 2 | Požiadavky ISO 37301 na systém riadenia zhody – články 4 až 10

Skúška sa skladá zo 40 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a je vo forme „closed book“, tzn. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  1 hodina
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

júl 24

Prezenčné
PECB ISO 37301  – Foundation

CS/CS, Praha
17990 CZK (720 EUR)
aug 21

On-line
PECB ISO 37301  – Foundation

CS/CS, On-line
13990 CZK (560 EUR)
sep 5

Prezenčné
PECB ISO 37301  – Foundation

CS/CS, Bratislava
720 EUR (17990 CZK)

Informačné listy

  1. Soubor PECB ISO/IEC 37301 F
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO 37301 FoundationPECB Certified ISO 37301 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenčné CS/CS ? 24. 7. 2024 Praha 17990 CZK 720 EUR ? Dopytovať
On-line CS/CS ? 21. 8. 2024 On-line 13990 CZK 560 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/CS ? 5. 9. 2024 Bratislava 720 EUR 17990 CZK ? Dopytovať