PECB ISO 37301 Lead Auditor

Kurz PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor vám umožní rozvinúť potrebnú kompetenciu na vykonávanie auditov systému riadenia zhody (CMS) pomocou široko uznávaných princípov, postupov a techník auditu.

Mnoho organizácií hľadá kompetentných audítorov pre overenie, že zavedené politiky a postupy CMS založené na ISO 37301 sú účinné. Cieľom tohto kurzu je pomôcť vám tieto požiadavky naplniť. Okrem toho je cieľom posilniť vaše vedomosti a zručnosti pre plánovanie a vykonávanie auditov CMS na základe usmernení pre auditovanie systémov riadenia podľa ISO 19011 a procesu certifikácie podľa ISO / IEC 17021-1.

Cvičenie, kvízy a prípadová štúdia poskytované v tomto výcvikovom kurze sú navrhnuté tak, aby vám pomohli precvičiť najdôležitejšie aspekty auditu CMS: požiadavky ISO 37301, zásady auditu, nástroje a techniky používané na získanie dôkazov, vedenie tímu audítorov, vedenie rozhovorov s kontrolovaným subjektom, kontrola zdokumentovaných informácií, vypracovanie správ o nezhodách a príprava záverečnej správy z auditu.

Komu je kurz určený

 • Audítorom vykonávajúcim certifikačné audity systémov riadenia zhody (CMS)
 • Manažérom alebo konzultantom, ktorí sa usilujú o zvládnutie procesu auditu systému riadenia zhody
 • Osobám, ktoré sú zodpovedné za udržiavanie súladu s požiadavkami na systém riadenia zhody
 • Technickým expertom, ktorí sa snažia pripraviť na audit systému riadenia zhody
 • Odborným poradcom v oblasti riadenia zhody

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Základná znalosť požiadaviek ISO 37301 (alebo pokynov ISO 19600) na CMS a komplexné znalosť zásad auditu.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do systému riadenia zhody (CMS) a ISO 37301

Ciele a štruktúra kurzu • Normy a predpisové rámce • Certifikačný proces • Základné princípy riadenia riadenia zhody • Systém riadenia riadenia zhody (CMS)

DEŇ 2 | Zásady auditu, príprava a zahájenie auditu

Základné pojmy a princípy auditu • Vplyv trendov a technológií na audit • Audit založený na dôkazoch • Audit založený na rizikách • Začatie procesu auditu • Prvý stupeň auditu

DEŇ 3 | Audítorské činnosti na mieste

Príprava na druhý stupeň auditu • Druhý stupeň auditu • Komunikácia počas auditu • Postupy auditu •
Tvorba plánov auditných testov

DEŇ 4 | Ukončenie auditu

Návrh zistení z auditu a správy o nezhodách • Dokumentácia auditu a preskúmanie kvality • Ukončenie auditu • Hodnotenie akčných plánov audítorom • Nad rámec úvodného auditu • Riadenie programu interného auditu • Ukončenie vzdelávacieho kurzu

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materíály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy systému riadenia zhody (CMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém riadenia zhody
 • DOMÉNA 3 | Základné pojmy a princípy auditu
 • DOMÉNA 4 | Príprava auditu CMS
 • DOMÉNA 5 | Vykonávanie auditu CMS
 • DOMÉNA 6 | Uzatvorenie auditu CMS
 • DOMÉNA 7 | Riadenie programu auditu CMS

Skúška sa skladá z 80 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a  je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

máj13

On-line
PECB ISO 37301 – Lead Auditor

CS/EN, On-line
33990 CZK(1360 EUR)
aug19

Prezenčné
PECB ISO 37301 – Lead Auditor

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)

Informačné listy

 1. SouborPECB ISO/IEC 37301 LA
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z auditov
PECB Certified ISO 37301 Provisional AuditorPECB Certified ISO 37301 Lead AuditorŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 37301 AuditorPECB Certified ISO 37301 Lead AuditorDva roky: jeden rok praxe v oblasti riadenia zhodyAudítorské aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 37301 Lead AuditorPECB Certified ISO 37301 Lead AuditorPäť rokov: dva roky praxe v oblasti riadenia zhodyAudítorské aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 37301 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 37301 Lead AuditorDesať rokov: sedem rokov praxe v oblasti riadenia zhodyAudítorské aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
On-lineCS/EN?13. 5. 2024On-line33990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/EN?19. 8. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Dopytovať