PECB ISO 37301 Lead Auditor

Kurz PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor Vám umožní rozvinout nezbytnou kompetenci k provádění auditů systému řízení souladu (CMS) pomocí široce uznávaných principů, postupů a technik auditu.

Mnoho organizací hledá kompetentní auditory pro ověření, že zavedené politiky a postupy CMS založené na ISO 37301 jsou účinné. Cílem tohoto kurzu je pomoci Vám tyto požadavky naplnit. Kromě toho je cílem posílit Vaše znalosti a dovednosti pro plánování a provádění auditů CMS na základě pokynů pro auditování systémů řízení dle ISO 19011 a procesu certifikace dle ISO/IEC 17021-1.

Cvičení, kvízy a případová studie poskytované v tomto výcvikovém kurzu jsou navrženy tak, aby Vám pomohly procvičit nejdůležitější aspekty auditu CMS: požadavky ISO 37301, zásady auditu, nástroje a techniky používané k získání důkazů, vedení týmu auditorů, vedení rozhovorů s auditovaným subjektem, kontrola dokumentovaných informací, vypracování zpráv o neshodách a příprava závěrečné zprávy z auditu.

Komu je kurz určen

 • Auditorům provádějícím certifikační audity systémů managementu souladu (CMS)
 • Manažerům nebo konzultantům, kteří usilující o zvládnutí procesu auditu systému managementu souladu 
 • Osobám, které jsou odpovědní za udržování souladu s požadavky na systém managementu souladu 
 • Technickým expertům, kteří se snaží připravit na audit systému managementu souladu 
 • Odborným poradcům v oblasti managementu souladu

Doporučené znalosti účastníka před kurzem
Základní znalost požadavků ISO 37301 (nebo pokynů ISO 19600) na CMS a komplexní znalost zásad auditu.

Obsah kurzu

DEN 1 | Úvod do systému managementu souladu (CMS) a ISO 37301

Cíle a struktura kurzu • Normy a předpisové rámce • Certifikační proces • Úvod do problematiky souladu s předpisy a CMS na bázi normy ISO 37301 • Přehled požadavků normy ISO 37301 – články 4-10

DEN 2 | Zásady auditu, příprava a zahájení auditu

Základní pojmy a principy auditu • Vliv trendů a technologií na audit • Audit založený na důkazech • Audit založený na riziku • Zahájení procesu auditu • První stupeň auditu

DEN 3 | Auditorské činnosti na místě

Příprava na druhý stupeň auditu • Druhý stupeň auditu • Komunikace během auditu • Auditní postupy •
Vytváření plánů auditních testů

DEN 4 | Ukončení auditu

Návrh zjištění z auditu a zpráv o neshodách • Dokumentace auditu a přezkoumání kvality • Uzavření auditu • Vyhodnocení akčních plánů auditorem • Nad rámec počátečního auditu • Řízení programu interního auditu • Ukončení vzdělávacího kurzu

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 400 stran informací a praktických příkladů v podobě tištěné kopie i elektronicky prostřednictvím aplikace KATE.

Zkouška

Certifikační zkouška „PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor“ plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní pojmy a principy systému managementu souladu
 • DOMÉNA 2 | Požadavky systému managementu souladu
 • DOMÉNA 3 | Základní pojmy a principy auditu
 • DOMÉNA 4 | Příprava auditu ISO 37301
 • DOMÉNA 5 | Provádění auditu ISO 37301
 • DOMÉNA 6 | Uzavření auditu ISO 37301
 • DOMÉNA 7 | Řízení programu auditu ISO 37301

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Informace o ceně

Cena kurzu zahrnuje kurz PECB, školicí materiály, zkoušku, certifikační poplatky PECB, oběd a drobné občerstvení.

Certifikace

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

kvě13


PECB ISO 37301 – Lead Auditor

CS/EN, Online
33990 CZK(1360 EUR)
srp19


PECB ISO 37301 – Lead Auditor

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)

Informační listy

 1. SouborPECB ISO/IEC 37301 LA
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z auditů
PECB Certified ISO 37301 Provisional AuditorPECB Certified ISO 37301 Lead AuditorŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 37301 AuditorPECB Certified ISO 37301 Lead AuditorDva roky: jeden rok praxe v řízení shodyAuditorské aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 37301 Lead AuditorPECB Certified ISO 37301 Lead AuditorPět let: dva roky praxe v řízení shodyAuditorské aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 37301 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 37301 Lead AuditorDeset let: sedm let praxe v řízení shodyAuditorské aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
CS/EN?13. 5. 2024Online33990 CZK1360 EUR?Poptat
CS/EN?19. 8. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Poptat