PECB ISO 50001 Lead Auditor

Proč byste se měli zúčastnit?

Vzdělávací kurz Lead Auditor podle normy ISO 50001 vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro provádění auditu systému managementu hospodaření s energií (EnMS) za použití všeobecně uznávaných zásad, postupů a technik auditu. Během tohoto školení získáte znalosti a dovednosti pro plánování a provádění interních a externích auditů v souladu s ISO 19011 a certifikačním procesem ISO/IEC 17021-1.

Na základě praktických cvičení si osvojíte techniky auditu a získáte kompetence k řízení programu auditu, auditního týmu, komunikace se zákazníky a řešení konfliktů.

Poté, co získáte potřebné odborné znalosti k provedení tohoto auditu, můžete se přihlásit ke zkoušce a požádat o udělení osvědčení „PECB Certified ISO 50001 Lead Auditor“. Držením certifikátu Lead Auditor PECB prokážete, že máte schopnosti a kompetence k provádění auditů organizací na základě osvědčených postupů.

Kdo by se měl zúčastnit?

 • Auditoři, kteří chtějí provádět a vést certifikační audity systému energetického managementu (EnMS)
 • Manažeři nebo konzultanti, kteří chtějí zvládnout proces auditu EnMS
 • Osoby odpovědné za udržování shody s požadavky systému energetického managementu
 • Techničtí odborníci, kteří se chtějí připravit na audit systému energetického managementu
 • Odborní poradci v oblasti energetického managementu

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do systémů energetického managementu (EnMS) a ISO 50001

DEN 2 | Zásady auditu, příprava a zahájení auditu

DEN 3 | Auditní činnosti na místě

DEN 4 | Uzavření auditu

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školící materiály

Účastník obdrží školicí materiály obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE. V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály.

Zkouška

Zkouška „PECB Certified ISO 50001 Lead Auditor“ plně odpovídá požadavkům programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Zkouška pokrývá následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepty systému energetického managementu (EnMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém řízení spotřeby energie (EnMS)
 • DOMÉNA 3 | Základní pojmy a zásady auditu
 • DOMÉNA 4 | Příprava auditu ISO 50001
 • DOMÉNA 5 | Provedení auditu ISO 50001
 • DOMÉNA 6 | Uzavření auditu ISO 50001
 • DOMÉNA 7 | Řízení programu auditu ISO 50001

Zkouška se skládá z 12 esejových otázek a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školící materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typech zkoušek, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete v List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Cena

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o pověření uvedená v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného pověření. Další informace o certifikacích ISO 50001 a certifikačním procesu PECB naleznete v Certification Rules and Policies.

Požadavky na osvědčení auditora PECB jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenosti Zkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 50001 Provisional AuditorPECB Certified ISO 50001 Lead Auditor Exam or equivalentŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 50001 AuditorPECB Certified ISO 50001 Lead Auditor Exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v oblasti energetického managementuAuditní aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 50001 Lead AuditorPECB Certified ISO 50001 Lead Auditor Exam or equivalentPět let: dva roky praxe v oblasti energetického managementuAuditní aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 50001 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 50001 Lead Auditor Exam or equivalentDeset let: Sedm let praxe v oblasti energetického managementuAuditní aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny