PECB ISO 50001 Lead Implementer

Proč byste se měli zúčastnit?

Vzdělávací kurz ISO 50001 Lead Implementer vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro podporu organizace při zavádění, implementaci, řízení a udržování systému energetického managementu (EnMS) založeného na normě ISO 50001. Během tohoto kurzu také získáte důkladné znalosti osvědčených postupů systémů energetického managementu (EnMS) a budete schopni snížit náklady organizace na energii a zlepšit její energetickou výkonnost a udržitelnost.

Po zvládnutí všech potřebných konceptů systémů energetického managementu se můžete přihlásit ke zkoušce a požádat o získání certifikátu „PECB Certified ISO 50001 Lead Implementer“. Držením certifikátu PECB Lead Implementer budete moci prokázat, že máte praktické znalosti a odborné schopnosti pro implementaci ISO 50001 v organizaci.

Kdo by se měl zúčastnit?

 • Manažeři nebo konzultanti zapojení do energetického managementu
 • Odborní poradci, kteří se snaží zvládnout implementaci systému energetického managementu
 • Osoby odpovědné za udržování shody s požadavky EnMS
 • Členové týmu EnMS

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do normy ISO 50001 a zavedení systému EnMS

DEN 2 | Plánování zavedení systému EnMS

DEN 3 | Implementace systému EnMS

DEN 4 | Monitorování EnMs, měření, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školící materiály

Účastník obdrží školicí materiály obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace KATE. V rámci prezenčního kurzu obdrží účastník také tištěné školicí materiály.

Zkouška

Zkouška „Certified ISO 50001 Lead Implementer“ plně odpovídá požadavkům zkušebního a certifikačního programu PECB (ECP). Zkouška pokrývá následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepty systému energetického managementu (EnMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém řízení spotřeby energie (EnMS)
 • DOMÉNA 3 | Plánování implementace EnMS na základě ISO 50001
 • DOMÉNA 4 | Zavedení EnMS na základě ISO 50001
 • DOMÉNA 5 | Hodnocení, monitorování a měření výkonnosti EnMS na základě ISO 50001
 • DOMÉNA 6 | Neustálé zlepšování EnMS na základě ISO 50001
 • DOMÉNA 7 | Příprava na certifikační audit EnMS

Zkouška se skládá z 12 esejových otázek a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školící materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete v List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Cena

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. Cena prezenčního kurzu zahrnuje také tištěnou verzi školicích materiálů, oběd ve dnech výuky a drobné občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o pověření uvedená v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného pověření. Další informace o certifikacích ISO 50001 a certifikačním procesu PECB naleznete v Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikaci Lead Implementer PECB jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška:  Ano
Délka zkoušky:  3 h.
Oprava zkoušky:  Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny
OsvědčeníZkouška Profesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 50001 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 50001 Lead Implementer Exam or equivalentŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 50001 ImplementerPECB Certified ISO 50001 Lead Implementer Exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v oblasti energetického managementuProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 50001 Lead ImplementerPECB Certified ISO 50001 Lead Implementer Exam or equivalentPět let: dva roky praxe v oblasti energetického managementuProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 50001 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 50001 Lead Implementer Exam or equivalentDeset let: sedm let praxe v oblasti energetického managementuProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny