PECB ISO 50001 Lead Implementer

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz ISO 50001 Lead Implementer vám umožní získať potrebné odborné znalosti na podporu vašej organizácie pri zavádzaní, implementácii, riadení a údržbe systému energetického manažérstva (EnMS) založeného na norme ISO 50001. Počas tohto kurzu tiež dôkladne pochopíte osvedčené postupy EnMS a budete schopní znížiť náklady vašej organizácie na energiu a zlepšiť jej energetickú výkonnosť a udržateľnosť.

Po zvládnutí všetkých potrebných konceptov systémov energetického manažérstva sa môžete prihlásiť na skúšku a požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 50001 Lead Implementer“. Držiteľom certifikátu PECB Lead Implementer budete môcť preukázať, že máte praktické znalosti a odborné zručnosti na implementáciu normy ISO 50001 vo vašej organizácii.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Manažéri alebo konzultanti zapojení do energetického manažmentu
 • Odborní konzultanti, ktorí sa snažia riadiť implementáciu systému energetického manažérstva
 • Osoby zodpovedné za dodržiavanie požiadaviek EnMS
 • Členovia tímu EnMS

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do normy ISO 50001 a implementácie EnMS

DEŇ 2 | Plánovanie implementácie EnMS

DEN 3 | Implementácia EnMS

DEŇ 4 | Monitorovanie, meranie, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška „Certifikovaný Lead Implementer ISO 50001“ plne spĺňa požiadavky skúšobného a certifikačného programu PECB (ECP). Skúška pokrýva tieto oblasti kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty systému energetického manažérstva (EnMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém energetického manažmentu (EnMS)
 • DOMÉNA 3 | Plánovanie implementácie EnMS na základe normy ISO 50001
 • DOMÉNA 4 | Implementácia EnMS na základe normy ISO 50001
 • DOMÉNA 5 | Hodnotenie, monitorovanie a meranie výkonnosti EnMS na základe normy ISO 50001
 • DOMÉNA 6 | Neustále zlepšovanie EnMS na základe ISO 50001
 • DOMÉNA 7 | Príprava na certifikačný audit EnMS

Skúška pozostáva z 12 esejistických otázok a je otvorená, t. j. môžete použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a môžete ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v zozname skúšok PECB a v pravidlách a zásadách skúšok PECB.

Cena

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. V cene denného kurzu je zahrnutá aj tlačená verzia školiacich materiálov, obed v dňoch konania kurzu a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o poverenia uvedené v tabuľke nižšie. Po splnení všetkých požiadaviek na vybrané oprávnenie dostanete certifikát. Viac informácií o certifikátoch ISO 50001 a certifikačnom procese PECB nájdete v Pravidlách a zásadách certifikácie.

Požiadavky na certifikáciu vedúceho implementátora PECB sú tieto:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 50001 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 50001 Lead Implementer Exam or equivalentŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 50001 ImplementerPECB Certified ISO 50001 Lead Implementer Exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v oblasti energetického manažmentuProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 50001 Lead ImplementerPECB Certified ISO 50001 Lead Implementer Exam or equivalentPäť rokov: dva roky praxe v oblasti energetického manažmentuProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 50001 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 50001 Lead Implementer Exam or equivalentDesať rokov: sedem rokov praxe v oblasti energetického manažmentuProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny