PECB ISO 50001 Foundation

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz ISO 50001 Foundation vám umožní osvojiť si základné prvky implementácie a manažment systému energetického manažérstva (EnMS) podľa normy ISO 50001. Počas tohto kurzu budete schopní porozumieť jednotlivým modulom EnMS vrátane politiky EnMS, postupov, merania výkonnosti, záväzku manažmentu, interného auditu, preskúmania manažmentom a neustáleho zlepšovania.

Po absolvovaní tohto kurzu sa môžete prihlásiť na skúšku a požiadať o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO 50001 Foundation“. Certifikát PECB Foundation preukazuje, že rozumiete základným metodikám, požiadavkám, rámcu a prístupu riadenia.

Kto by sa mal zúčastniť?

  • Osoby zapojené do energetického manažmentu
  • Ľudia, ktorí chcú získať znalosti o hlavných procesoch systémov energetického manažérstva (EnMS)
  • Záujemcovia o kariéru v oblasti energetického manažmentu

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do koncepcie systému energetického manažérstva (EnMS) podľa požiadaviek normy ISO 50001

DEŇ 2 | Požiadavky na systém energetického manažérstva (EnMS) a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiaci materiál obsahujúci viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Test je plne v súlade s požiadavkami testovacieho a certifikačného programu PECB. Zahŕňa tieto oblasti kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty systému energetického manažérstva (EnMS)
  • DOMÉNA 2 | Systém energetického manažmentu (EnMS)

Skúška pozostáva zo 40 otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je uzavretá, t. j. nie je možné použiť žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju bezplatne opakovať do 12 mesiacov.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v zozname skúšok PECB a v pravidlách a zásadách skúšok PECB.

Cena

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikát

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o poverenia uvedené v tabuľke nižšie.

Požiadavky na certifikát ISO 50001 Foundation sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 1 hodina
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO 50001 FoundationPECB ISO 50001 Foundation ExamŽiadneŽiadne

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny