PECB ISO 50001 Lead Auditor

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz Lead Auditor podľa normy ISO 50001 vám umožní získať potrebné odborné znalosti na vykonanie auditu systému energetického manažérstva (EnMS) s využitím všeobecne uznávaných zásad, postupov a techník auditu. Počas tohto kurzu získate vedomosti a zručnosti na plánovanie a vykonávanie interných a externých auditov v súlade s normou ISO 19011 a certifikačným procesom ISO/IEC 17021-1.

Na základe praktických cvičení si osvojíte techniky auditu a získate kompetencie na manažment programu auditu, audítorského tímu, komunikácie so zákazníkmi a riešenia konfliktov.

Keď získate potrebné odborné znalosti na vykonanie tohto auditu, môžete požiadať o vykonanie skúšky a požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 50001 Lead Auditor“. Držiteľom certifikátu Lead Auditor PECB preukážete, že máte zručnosti a kompetencie na vykonávanie auditu organizácií na základe osvedčených postupov.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Audítori, ktorí chcú vykonávať a viesť certifikačné audity systému energetického manažérstva (EnMS)
 • Manažéri alebo konzultanti, ktorí chcú zvládnuť proces auditu EnMS
 • Osoby zodpovedné za dodržiavanie požiadaviek systému energetického manažérstva
 • Technickí odborníci, ktorí sa chcú pripraviť na audit systému energetického manažérstva
 • Odborní poradcovia v oblasti energetického manažmentu

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do systémov energetického manažérstva (EnMS) a ISO 50001

DEŇ 2 | Zásady auditu, príprava a začatie auditu

DEŇ 3 | Audity na mieste

DEŇ 4 | Ukončenie auditu

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška „PECB Certified ISO 50001 Lead Auditor“ plne spĺňa požiadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Skúška pokrýva tieto oblasti kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty systému energetického manažérstva (EnMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém energetického manažmentu (EnMS)
 • DOMÉNA 3 | Základné pojmy a zásady auditu
 • DOMÉNA 4 | Príprava auditu ISO 50001
 • DOMÉNA 5 | Audit ISO 50001
 • DOMÉNA 6 | Záver auditu ISO 50001
 • DOMÉNA 7 | Manažment programu auditu ISO 50001

Skúška pozostáva z 12 esejistických otázok a je otvorená, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Konkrétne informácie o typoch skúšok, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v Zozname skúšok PECB a v Pravidlách a zásadách skúšok PECB.

Cena

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o poverenia uvedené v tabuľke nižšie. Po splnení všetkých požiadaviek na vybrané oprávnenie dostanete certifikát. Viac informácií o certifikátoch ISO 50001 a certifikačnom procese PECB nájdete v Pravidlách a zásadách certifikácie.

Požiadavky na osvedčenie audítora PECB sú tieto:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 50001 Provisional AuditorPECB Certified ISO 50001 Lead Auditor Exam or equivalentŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 50001 AuditorPECB Certified ISO 50001 Lead Auditor Exam or equivalentDva roky: jeden rok praxe v oblasti energetického manažmentuAudítorské aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 50001 Lead AuditorPECB Certified ISO 50001 Lead Auditor Exam or equivalentPäť rokov: dva roky praxe v oblasti energetického manažmentuAudítorské aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 50001 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 50001 Lead Auditor Exam or equivalentDesať rokov: sedem rokov praxe v oblasti energetického manažmentuAudítorské aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny