PECB ISO 50001  – Energetický management

Co je ISO 50001?

Norma ISO 50001 jako mezinárodní norma specifikuje požadavky na organizace při vývoji, zavádění a zlepšování systémů energetického managementu. Organizace se tak mohou řídit specifickým rámcem, který jim pomáhá dosahovat neustálého zlepšování energetické výkonnosti, účinnosti, využití a spotřeby. Tento rámec specifikuje měření, dokumenty a zprávy, které organizacím umožňují sledovat pokrok jejich procesů a zaměstnanců směrem k energetické náročnosti. Norma ISO 50001 vyžaduje, aby organizace stanovily nové politiky pro efektivní využívání energie, stanovily cíle a úkoly pro plnění těchto politik a přezkoumávaly jejich dopady; skutečně se snaží dosáhnout neustálého zlepšování energetického managementu.

Proč je pro vás energetický management důležitý?

Energie je pro provoz organizace klíčová a může vést k velkým nákladům bez ohledu na její činnost. Energetický management poskytuje návod na využití energie v celém dodavatelském řetězci organizace, od surovin až po recyklaci. Kromě nákladů přispívá využívání energie také ke změně klimatu. Vzhledem k tomu, že hledání alternativních zdrojů energie může být časově náročné; každá organizace by měla usilovat o snížení spotřeby a využívání energie. Kromě toho by se organizace měly snažit zvýšit povědomí zaměstnanců o šetření energií. Získáním certifikátu ISO 50001 získáte potřebné dovednosti, které vám umožní pomoci organizaci pochopit pozitivní dopady této normy. Stejně tak pomůžete organizaci snížit její příspěvek ke globálnímu oteplování a stanete se tak uznávanou organizací šetrnou k životnímu prostředí.

Výhody energetického managementu podle normy ISO 50001

  • Zvýšení energetické účinnosti
  • Přispět ke snížení nákladů
  • Získání konkurenční výhody
  • Zvýšení efektivity
  • Podpora osvědčených energetických postupů
  • Zlepšení energetické účinnosti
  • Zavádění postupů šetrných k životnímu prostředí
  • Pomáhají organizaci zlepšit její pověst
  • Pomáhat organizaci při řízení spotřeby energie
  • Přispívat k neustálému zlepšování organizace

Jak začít se vzděláváním ISO 50001?

Pokud využijete možnosti získat certifikát ISO 50001, zajistíme, aby vám naši odborníci pomáhali v celém procesu, abyste získali hodnotné zkušenosti a přivítali vás v naší globální síti.

Vyberte úroveň kurzu