KRUCEK>Novinky>Ďalšie bezplatné webináre tentoraz na tému antibribery, bezpečnosť informácií, riadenie rizík a systémy manažmentu služieb

Ďalšie bezplatné webináre tentoraz na tému antibribery, bezpečnosť informácií, riadenie rizík a systémy manažmentu služieb

Po úspešnom jarnom kole webinárov sme sa Vám rozhodli predstaviť ďalšie 4 témy. Tentoraz sme vybrali viac ako aktuálne témy protikorupčný management, bezpečnosť informácií, riadenie rizík bezpečnosti informácií a manažment služieb.

Webinármi Vás prevedú medzinárodne uznávaní tréneri, ktorí Vás nielen obohatia o nové informácie a podelia sa s Vami o svoje skúsenosti, ale tiež Vám dajú priestor pre otázky a diskusiu na danú tému. Ak chcete získať základný prehľad o spomenutých témach, rozšíriť si obzory alebo zistiť, či je nami ponúkaný kurz na túto tému pre Vás vhodný, neváhajte sa prihlásiť.

Antibribery | ISO 37001 – 16. 9. 2021

Úvodný seminár ISO 37001 Vám predstaví základné pojmy systému protikorupčného manažmentu (Anti-bribery Management systems – ABMS). Na tomto webinári Vás prevedieme úvodom do systémov protikorupčného manažmentu (ABMS) podľa ISO 37001. Ak chcete získať vedomosti o hlavných procesoch systémov protikorupčného manažmentu (ABMS), je pre Vás náš webinár jasnou voľbou.

Bezpečnosť informácií | ISO/IEC 27001 – 30. 9. 2021

V poradí už druhý úvodný webinár ISO / IEC 27001 Vám predstaví základné pojmy systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) a umožní Vám pochopiť kľúčové časti ISMS a výhody, ktoré môžu podniky aj organizácie verejnej správy implementáciou ISMS získať.

Riziká bezpečnosti informácií| ISO/IEC 27005 – 14. 10. 2021

Norma ISO / IEC 27005 poskytuje návod pre zavedenie systematického prístupu k riadeniu rizík bezpečnosti informácií (ISRM – Information Security Risk Management), ktorý je nevyhnutný pre identifikáciu požiadaviek na bezpečnosť informácií, ako aj k vytvoreniu účinného systému riadenia bezpečnosti informácií podľa ISO / IEC 27001. Počas nášho webinára získate povedomie o základných pojmoch a procesoch riadenia bezpečnosti informácií.

Manažment služieb | ISO/IEC 20000 – 25. 11. 2021

Zaujímate sa o riadenie služieb, IT služieb, či o hlavné procesy systému manažmementu služieb (SMS)? Potom je tento webinár presne pre Vás. Počas 1,5 h Vás prevedieme úvodom do systémov manažmentu služieb podľa normy ISO / IEC 20000 a predstavíme Vám základné pojmy, procesy i prínosy. Priestor bude samozrejme aj pre konkrétne otázky a diskusiu.

90 minút nabitých informáciami

Na našich bezplatných webinároch sa za hodinu a pol dozviete potrebné základy k jednotlivým témam a navyše dostanete priestor prebrať svoje konkrétne otázky s lektormi s medzinárodnou certifikáciou i dlhoročnou praxou. Pre účastníkov prvých seminárov ponúkame 30 minútovú konzultáciu zadarmo a k tomu 10% zľavu na ďalšie školenia.

Detailné informácie o seminároch, ale aj ďalších kurzoch, konzultáciách, certifikáciách a auditoch nájdete na našich webových stránkach www.krucek.cz, alebo nás kontaktujte na info@krucek.cz , resp. na +420 608 002 671.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov