KRUCEK>Novinky>Informácie pre záujemcov o české verzie kurzov PECB ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27005

Informácie pre záujemcov o české verzie kurzov PECB ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27005

V októbri 2022 boli vydané aktualizované verzie noriem ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27005. V nadväznosti na to PECB oznámila termíny zverejnenia súvisiacich kurzov. 

Kurzy PECB ISO/IEC 27001 v anglickej verzii už boli zverejnené koncom roka 2022. Českú verziu kurzov ISO/IEC 27001 Foundation a ISO/IEC 27001 Lead Implementer pripravuje spoločnosť KRUCEK a kurzy budú k dispozícii v priebehu februára 2023. Termín lokalizácie kurzu ISO/IEC 27001 Lead Auditor bude ešte stanovený.

Kurzy PECB ISO/IEC 27005 v anglickej verzii budú zverejnené od 1. marca do 31. mája 2023 a české verzie ISO/IEC 27005 Foundation a ISO/IEC 27005 Risk Manager budú zverejnené približne mesiac po vydaní anglickej verzie.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov