KRUCEK>Novinky>KRUCEK je platinový!

KRUCEK je platinový!

Praha, 4. marca 2023 – Spoločnosť KRUCEK sa stala platinovým partnerom PECB, čím sa zaradila medzi top globálnych partnerov PECB.

S potešením oznamujeme, že naša spoločnosť dosiahla novú úroveň PECB PLATINUM PARTNER. Touto úrovňou sa oceňujú partneri, ktorí poskytujú kurzy PECB vo veľkom rozsahu a majú vynikajúce hodnotenia od účastníkov kurzov. Zo zlatého partnerstva sme si stanovili cieľ stať sa platinovým partnerom a tento míľnik sme teraz dosiahli!

Čo stojí za týmto úspechom? Vysoká úroveň odborných znalostí našich školiteľov a odhodlanie oboch spoločností podeliť sa o svoje know-how so zákazníkmi a poskytovať tak špičkové školenia v oblasti informačnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, kontinuity podnikania, riadenia rizík, kvality, dodržiavania predpisov a ďalších.

A čo hovorí zakladateľ spoločnosti Petr Krůček? „Táto méta je výsledkom tvrdej práce a dlhodobej spolupráce s našimi klientmi na národnej, európskej a dokonca aj globálnej úrovni. Klienti vždy oceňujú, že naši školitelia sú odborníci z praxe – konzultanti, audítori a manažéri s dlhoročnými praktickými skúsenosťami. Tento úspech je naším záväzkom poskytovať v českom jazyku všetky ponúkané základné (Foundation) a vybrané pokročilé (Master) a expertné (Lead) kurzy PECB.“

O spoločnosti KRUCEK

Spoločnosť KRUCEK prispieva k rozvoju podnikania svojich zákazníkov zvyšovaním ich odolnosti voči rastúcim rizikám.

Poskytujeme poradenské, audítorské, technické a školiace služby v oblasti riadenia organizácie, riadenia rizík, systémov riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, kontinuity činností, kvality alebo dodržiavania predpisov.

O spoločnosti PECB

PECB je certifikačný orgán, ktorý poskytuje školenia a certifikačné programy pre jednotlivcov v širokom spektre odborov.

Pomáhame odborníkom a organizáciám preukázať odhodlanie a spôsobilosť poskytovaním hodnotných programov odbornej prípravy, hodnotenia, certifikácie a osvedčovania podľa prísnych medzinárodne uznávaných noriem. Poslaním PECB je poskytovať svojim klientom komplexné služby, ktoré vzbudzujú dôveru, neustále sa zlepšujú, preukazujú uznanie a sú prospešné pre celú spoločnosť.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov