KRUCEK>Novinky>KRUCEK uzavrel partnerstvo s PECB

KRUCEK uzavrel partnerstvo s PECB

Praha, 25. června 2018 – Společnost KRUCEK uzavřela dohodu o partnerství a integraci s předním světovým dodavatelem profesionálních certifikačních služeb a vzdělávacích kurzů pro standardy ISO, kanadskou společností PECB.

Kurzy budou zaměřené zejména na specifické oblasti odvětví informační a kybernetické bezpečnosti, zpracování osobních údajů, řízení rizik a kontinuity činností. Budou probíhat v různých úrovních odbornosti, od vstupní Introduction, přes základní Foundation, až po nejvyšší úroveň Manager, Lead Manager, Lead Implementor nebo Lead Auditor.

“Poskytované kurzy jsou akreditovány dle standardu ISO 17024, čímž je zajištěna jak vysoká úroveň, tak celosvětová působnost,” říká zakladatel společnosti KRUCEK, pan Petr Krůček, a dodává, “chceme se stát preferovaným poskytovatelem služeb informační a kybernetické bezpečnosti v regionu střední Evropy.”

Odborné kurzy budou probíhat zejména v Praze v českém i případně anglickém jazyce pod vedením zkušených profesionálů s kvalifikací ověřenou právě společností PECB. Seznam aktuálně nabízených kurzů můžete nalézt na stránkách www.krucek.cz, kde je možné se na zvolené kurzy přihlásit. Nabídka kurzů bude postupně rozšiřována.

Pro rok 2018 nabízí společnost KRUCEK zvýhodněné zaváděcí ceny pro všechny nabízené kurzy.

Spolupráci obou firem vítá i generální ředitel společnosti PECB, Eric Lachapelle: „Věříme, že tato spolupráce je ideální pro zákazníky, kteří potřebují získat cenné profesionální znalosti z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a současně celosvětově uznávané certifikáty. Partnerství mezi našimi společnostmi nám pomůže poskytovat školení a certifikační služby a současně dosáhnout dlouhodobých cílů stát se globálním benchmarkem pro poskytování profesionálních certifikačních služeb. Obě společnosti mají skvělé týmy odborníků a zdroje, které budou tomuto partnerství velkou podporou.“

PECB

PECB je certifikačním orgánem pro osoby, systémy řízení a produkty pro širokou škálu mezinárodních standardů. Jako celosvětový poskytovatel školení, auditů a certifikačních služeb PECB nabízí své odborné znalosti v několika oblastech včetně informační bezpečnosti, IT, kontinuity provozu, správy služeb, systémů řízení jakosti, rizik a řízení, zdraví nebo bezpečnosti.

KRUCEK

Společnost KRUCEK působící na českém trhu od roku 2013. Poskytuje profesionální služby v oblasti řízení informační a kybernetické bezpečnosti a managementu kontinuity činností; v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů; návrhu bezpečnostní architektury, bezpečnostních auditů a penetračních testů; zvyšování bezpečnostního povědomí a specializovaných školení.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov