KRUCEK>Novinky>Kurzy PECB ISO 9001 boli dôkladne revidované a získali akreditáciu UKAS

Kurzy PECB ISO 9001 boli dôkladne revidované a získali akreditáciu UKAS

Vzdelávacie kurzy PECB ISO 9001 boli dôkladne prepracované a teraz sú vám k dispozícii. Aktualizácie sa dotkli obsahu aj rozvrhnutia: obsah bol aktualizovaný tak, aby odrážal najnovšie trendy, postupy, normy a príklady v odvetví, zatiaľ čo rozvrhnutie bolo aktualizované s cieľom uľahčiť zrozumiteľnosť a čitateľnosť. Aktualizácie vychádzajú zo spätnej väzby od zákazníkov a sú zamerané na uspokojovanie potrieb študentov. Kurzy PECB ISO 9001 teraz poskytujú pevnejší a úplnejší teoretický základ, ktorý je podporený mnohými príkladmi z praxe.

Školenia PECB ISO 9001 Lead Implementer a PECB ISO 9001 Lead Auditor sú tiež novo akreditované UKAS, národným akreditačným orgánom Spojeného kráľovstva. Skúšky pre tieto dva kurzy odbornej prípravy boli zmenené na skúšky s výberom odpovede.

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov