KRUCEK>Novinky>Nové kurzy- študujte s nami bezpečnosť ľudských zdrojov, riadenie incidentov alebo Cloud Security

Nové kurzy- študujte s nami bezpečnosť ľudských zdrojov, riadenie incidentov alebo Cloud Security

Již několikátým rokem se těšíme blízkému partnerství s mezinárodní certifikační společností PECB. V našem portfoliu naleznete kurzy z oblasti bezpečnosti informací a ochrany soukromí, kontinuity podnikání, managementu IT služeb či řízení rizik.

Nabídku kurzů nyní rozšiřujeme o další žádaná témata informační a kybernetické bezpečnosti – bezpečnost lidských zdrojů, řízení incidentů bezpečnosti informací nebo Cloud Security.

„Zlatého partnerství s PECB si nesmírně ceníme. Díky němu můžeme účastníkům našich kurzů zprostředkovat světové know how doplněné o naše vlastní zkušenosti z praxe,“ říká jednatel společnosti, Petr Krůček.

Jedinečná témata aneb buďte o krůček před konkurencí

PECB Cloud Security

S nárůstem používání cloudových služeb roste také potřeba zajistit bezpečnost cloudu. K úniku dat a dalším formám incidentů dochází hlavně v důsledku špatných bezpečnostních postupů, komplikovaných opatření a chyb v konfiguraci. Zabezpečení cloudu je tedy pro efektivní provoz cloudových služeb nezbytné.

PECB Bezpečnost lidských zdrojů

Oblast bezpečnosti lidských zdrojů se zabývá opatřeními bezpečnosti informací a ochrany soukromí používanými před, během a po ukončení pracovního poměru zaměstnanců. Mezi tato opatření patří například definice rolí a odpovědností, prověřování při náboru, smluvní podmínky s důrazem zajištění důvěrnosti informací, oblast osvěty, vzdělávání a odborné přípravy, problematika vrácení majetku či správě přístupových práv. To vše s doporučením mezinárodní normy ISO/IEC 27002.

PECB ISO/IEC 27035 – Řízení incidentů

Organizace, které mají zavedenou správu incidentů bezpečnosti informací jsou schopny lépe zvládat závažná rizika. Absolvováním kurzu řady ISO/IEC 27035 – řízení incidentů bezpečnosti informací budete o krok blíže stát se celosvětově uznávanými profesionály se schopností minimalizovat účinek jakéhokoli incidentu.

Všechny naše tréninky probíhají pod vedením certifikovaných trenérů, kteří jsou i certifikovanými experty s dlouholetou praxí. Vybrané kurzy PECB jsou akreditované dle normy definující požadavky na orgány pro certifikaci osob ISO/IEC 17024.

Pro informaci o termínech navštivte stránku https://www.krucek.cz/skoleni/

Více informací o agendě kurzů, zkoušce, certifikaci, cenách a termínech naleznete na našich webových stránkách, nebo nás kontaktujte na info@krucek.cz nebo +420 608 002 671.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov