KRUCEK>Novinky>Nový kvartál prináša nové témy bezplatných webinárov – kontinuita podnikania podľa ISO 22301, riadenie kvality podľa ISO 9001 a ochrana súkromia podľa ISO/IEC 27701

Nový kvartál prináša nové témy bezplatných webinárov – kontinuita podnikania podľa ISO 22301, riadenie kvality podľa ISO 9001 a ochrana súkromia podľa ISO/IEC 27701

Prehupli sme sa do druhého kvartálu roku 2022, a preto Vám opäť prinášame tri nové témy našich obľúbených bezplatných webinárov. Prvým bude dnes toľko skloňovaná kontinuita podnikania podľa normy ISO 22301. Ďalej sa zameriame na najznámejšiu a najrozšírenejšiu ISO normu – ISO 9001 pre systémy riadenia kvality. Pred prázdninami sa zase pozrieme na problematiku riadenia ochrany súkromia podľa normy ISO/IEC 27701.

Webinármi Vás opäť prevedú medzinárodne certifikovaní tréneri, ktorí Vás obohatia nielen o nové informácie a podelia sa s Vami o svoje skúsenosti, ale tiež Vám dajú priestor pre otázky a diskusiu na danú tému. Súčasťou webinárov sú aj cvičné kvízy, ktoré prednášku oživia a vyskúšajú pozornosť účastníkov. Pokiaľ chcete získať základný prehľad o uvádzaných témach, rozšíriť si obzory alebo zistiť, či sú pre Vás vhodné nami ponúkané kurzy k daným témam, neváhajte sa na webinár prihlásiť.

Úvod do manažmentu kontinuity podnikania podľa ISO 22301 – 28. 4. 2022

Prírodné katastrofy, kybernetické útoky, epidémie, geopolitické konflikty a nadväzujúce problémy v dodávateľskom reťazci sú známe hrozby, ktoré môžu ohroziť činnosť akejkoľvek organizácie. Najlepšou ochranou je predchádzanie možným narušeniam a príprava na okamih, keď k mimoriadnej udalosti skutočne príde. Implementácia systému riadenia kontinuity podnikania umožní organizáciám minimalizovať možné dopady a pokračovať v poskytovaní svojich produktov a služieb aj po narušení. Prihláste sa na náš webinár a pomôžte Vašej organizácii pripraviť sa, odhaľovať a predchádzať závažným hrozbám s využitím ISO 22301.

Úvod do manažmentu kvality podľa ISO 9001– 26. 5. 2022

S viac ako miliónom certifikovaných organizácií po celom svete zostáva ISO 9001 najznámejším svetovým štandardom, ktorý organizáciám poskytuje štruktúrovaný prístup k riadeniu kvality a pomáha im trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú či prevyšujú potreby a očakávania zákazníkov. Chcete získať prehľad o základných pojmoch a prínosoch implementácie systému riadenia kvality? Ak áno, tak je tento webinár práve pre Vás.

Úvod do riadenia ochrany súkromia podľa ISO/IEC 27701 – 23. 6. 2022

Ochrana súkromia je v modernom veku nevyhnutnosťou kvôli stále rastúcej miere digitalizácie. ISO/IEC 27701 je prvou medzinárodnou normou, ktorá sa zaoberá riadením ochrany súkromia. Pomáha pri vytvorení, zavádzaní, udržiavaní a neustálom zlepšovaní systému riadenia ochrany súkromia (PIMS) prostredníctvom rozšírenia existujúceho systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) podľa ISO/IEC 27001. Ak máte záujem o riadenie ochrany súkromia a snažíte sa získať znalosti o hlavných procesoch systémov riadenia ochrany súkromia (PIMS), bude pre Vás účasť na tomto webinári určite prínosná.

90 minút nabitých informáciami

Na našich bezplatných webinároch sa za hodinu a pol dozviete potrebné základy k jednotlivým témam a navyše dostanete priestor prebrať svoje konkrétne otázky s lektormi s medzinárodnou certifikáciou aj dlhoročnou praxou. Pre účastníkov webinárov navyše ponúkame 30 minútové konzultácie zadarmo a k tomu ďalšie výhody. Neváhajte a registrujte sa.

Zmena času

Začiato webinárov sme posunuli o pol hodiny na 14:30. Chceme tak zaistiť dostatočný čas pre diskusiu na konci webinára. Tak neprešvihnite začiatok!

Detailné informácie o seminároch, ale aj ďalších kurzoch, konzultáciách, certifikáciách i auditoch nájdete na našich webových stránkach https://www.krucek.cz/sk/ , alebo nás kontaktujte na info@krucek.cz, resp. +420 608 002 671.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov