KRUCEK>Webinare>Úvod do analýzy dopadov na podnikanie (BIA) podľa normy ISO/TS 22317

Úvod do analýzy dopadov na podnikanie (BIA) podľa normy ISO/TS 22317

Cieľom procesov BIA je analyzovať skutočný vplyv rušivej udalosti na organizáciu, stanoviť ciele kontinuity činností a určiť priority produktov a služieb, činností a zdrojov podľa cieľov kontinuity. 

Medzinárodná norma ISO/TS 22317 je technická špecifikácia, ktorá poskytuje podrobný návod na implementáciu procesu analýzy vplyvov na podnikanie (BIA). Táto norma rozširuje normu ISO 22301, ale môže sa používať v systémoch riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001. ISO 22317 je prvá a jediná norma, ktorá sa zaoberá výlučne analýzou vplyvu na podnikanie.

Základné údaje

 • Téma | Úvod do analýzy dopadov na podnikanie (BIA) podľa normy ISO/TS 22317
 • Typ seminára | on-line webinár
 • Dátum a čas konania | 19. 10. 2022, od 14:30 do 16:00
 • Cena | zadarmo

Kto by sa mal zúčastniť

Webinár je určený pre tých, ktorí sú zapojení do procesov riadenia kontinuity činností, BIA a riadenia rizík.

Agenda

 • Normy a normatívny rámec pre riadenie kontinuity činností a analýzu BIA
 • Základné pojmy analýzy vplyvu na podnikanie
 • Stanovovanie priorít produktov a služieb, činností a zdrojov v súlade s cieľmi kontinuity činností

Ako sa prihlásiť

 • Zaregistrujte sa pomocou nižšie umiestneného tlačidla a nadväzujúceho formulára.
 • Následne od nás obdržíte potvrdenie registrácie a ďalšie informácie, vrátane ID webinára a odkazu pre pripojenie. Informácie o webinári si budete môcť ľahko uložiť do vášho kalendára.

Ako sa pripojiť

K webináru sa pripojíte kliknutím na odkaz, ktorý nájdete v potvrdzovacom e-maile, prípadne vo svojom kalendári. Používame platformu Zoom. Pripojiť sa môžete nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom klienta Zoom: prvou možnosťou je pripojenie k webináru cez aplikáciu Zoom, ktorá je dostupná pre počítače s operačným systémom Windows alebo Mac OS a pre mobilné zariadenia s operačnými systémami Android alebo iOS. Pre pripojenie k webináru povoľte otvorenie alebo stiahnutie a inštaláciu klienta Zoom;
 • prostredníctvom webového prehliadača: druhou možnosťou je pripojenie k webináru cez webový prehliadač (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari). Odmietnite stiahnutie / spustenie klienta Zoom a kliknite na odkaz „join from your browser” v spodnej časti okna prehliadača.
Webinár už prebehol